Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Sviatosti

Sviatosti

Obsah článku

Sviatosť krstu

Krst - je prvou sviatosťou, bránou, ktorá nám otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krst je sviatosťou znovuzrodenia z vody a Ducha Svätého.

Ustanovenie a obrad krstu
Krst ustanovil Ježiš Kristus, keď zveruje apoštolom misijné poslanie s cieľom krstiť: " Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca, i Syna i Ducha Svätého " (Mt 28. 19-20).

Krst sa udeľuje liatím vody, alebo ponorením do vody a pri krste sú vyslovené slová : " XY, ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. "

V krste dostávame od Boha nasledovné milosti – dary:

  • stávame sa božími deťmi

  • zmýva sa nám z duše dedičný hriech

  • zmývajú sa nám všetky ostatné hriechy

  • stávame sa súčasťou Cirkvi – Kristovho tajomného tela

Krst môže udeliť biskup, kňaz a diakon, v nebezpečenstve života každý človek.
Krst môže prijať len človek, ktorý ešte nebol pokrstený.

Krst dieťaťa:

Pokyny pre rodičov a krstných rodičov

Pri prihlasovaní dieťaťa na krst rodičia predložia rodný list dieťaťa a potvrdenie o cirkevnom sobáši.
Krstní rodičia predložia svedectvo o krste, ak neboli pokrstený v našej farnosti.
Náuky sa konajú podľa dohody v kancelárii farského úradu.
Každý pokrstený má mať podľa možností krstného rodiča, ktorého úlohou je: pomáhať pokrstenému žiť podľa kresťanskej viery.

Podľa Kódexu kánonického práva musí krstný rodič spĺňať podmienky: (porov.kán.874) :

  • aby dovŕšil šestnásty rok života

  • aby bol katolík, ktorý už prijal sviatosť birmovania a najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať

  • aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom

  • aby nebol otcom alebo matkou krstenca

  • pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti, sa má pripustiť jedine spolu s katolíckym krstným rodičom, a to iba ako svedok krstu

K sviatosti zmierenia pristúpia rodičia a krstní rodičia v priebehu týždňa. 
Krst je potrebné nahlásiť najneskôr týždeň pred požadovaným termínom.
Krst sa udeľuje v nedeľu pri sv. omši vo farskom kostole v Liptovskej Osade alebo podľa dohody.
Krstná náuka býva po dohode s kňazom.
Pre dieťa je potrebné zabezpečiť bielu košieľku s vyšitým menom (prípadne aj priezviskom) a dátumom krstu a krstnú sviecu.

Obecný úrad

Adresa: Liptovská Osada 369, 034 73

Tel.: +421 44 43 96 204

Mobil: +421 917 470 954

Email: obec@liptovskaosada.com

www.liptovskaosada.com

IČO: 00315401

DIČ: 2020589604

Účet: SK0202000000000027123342

  • Posledná aktualizácia nedeľa 14 júl 2024, 23:18:38.
© Liptovská Osada. Všetky práva vyhradené.