Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zamyslenia vdp. M. Mojžiša

Každý pútnik, ktorý prichádza do Svätej zeme, neobíde kostol v bývalej Betánii, ktorá sa nachádzala na východnej strane Olivovej hory, ako to opisuje evanjelista Ján. Dnes už tento názov nejestvuje, lebo celá oblasť je zastavaná sídliskami Palestínčanov a menuje sa El Azaría. V druhej polovici štvrtého storočia navštívila tieto miesta španielska pútnička Hetéria, ktorá napísala že: „Navštívila som Betániu a v nej malý kostol, ktorý bol postavený nad hrobom Lazára.“ Dnes na tomto mieste stojí v poradí štvrtý, a to od architekta Barluzziho. Tu Pán Ježiš urobil posledný a najväčší zázrak, ako ho opisuje evanjelista Ján.

Čítaj ďalej...

Pri návšteve kostola si môžete dnes všimnúť, že tam, kde je to možné, kňaz pri svätej omši je oblečený do ružového ornátu. Je to z toho dôvodu, že dnešnou nedeľou slávime vrchol pôstneho obdobia, čo prináša radosť z prvej polovice prežitého pôstu, ale zároveň je pred nami druhá polovica tohto obdobia, ktorá bude zavŕšená veľkonočnými sviatkami. V tomto období sme viacej ochotní, než inokedy, vypočuť si dnešné z najdlhších statí evanjelia a zároveň sa nad ním zamyslieť.

Čítaj ďalej...

Skôr, než sa budem venovať dnešnej hlavnej myšlienke, chcel by som vysvetliť problém, ktorý bol v časoch Pána Ježiša, a to vzťah medzi Židmi a Samaritánmi. Samaritáni neboli pôvodne Židia, ale prijali obriezku a Zákon, čím ich Židia prijali a dali im účasť na bohoslužbách v jeruzalemskom chráme. Lenže v deviatom storočí pred Kr. Galileu a Samáriu napadol asýrsky kráľ Senacherib, ktorý všetko spustošil a keď sa vrátil do vlasti, tak poslal mnohé asýrske – pohanské rodiny, aby zaujali úrodnú zem najmä v Galilei. Takto sa najmä Samaritáni, ktorí sa zachránili, zmiešali s pohanmi tak telesne ako aj duchovne.

Čítaj ďalej...

Dnešný príbeh premenenia Pána v Matúšovom evanjeliu začína slovami: „O šesť dní vzal Ježiš so sebou...“ Čo znamenajú slová o šesť dní? Keď si prečítame predchádzajúcu stať, tak tam čítame, že Pán Ježiš so svojimi učeníkmi odišiel z Kafarnauma a prišiel s nimi do Cézarei Filipovej, ktorá sa nachádzala na severe pod pohorím Hermon pri prameni rieky Jordán. Tam udelil Petrovi veľmi dôležitý úrad, kedy ho nazval Skalou (Petra), na ktorej postaví Cirkev. Takto sa Peter stal prvým pápežom budúcej Cirkvi. Zároveň apoštolov prvýkrát upozornil, že musí ísť do Jeruzalema, aby tam zomrel na kríži, ale aj že vstane z mŕtvych.

Čítaj ďalej...

V duchu sa dnes prenesme, pri tomto zamyslení, za mesto Jericho, kde sa na úpätí divokej skaly nachádza gréckopravoslávny kláštor, ktorý je zasvätený tretiemu pokušeniu Pána Ježiša z dnešného evanjelia. Podľa toho je pomenovaná aj spomenutá hora, ktorá nesie názov Hora pokušenia. Keď sa pútnik lepšie pozrie na túto horu, tak má možnosť vidieť eróziou vyhĺbené jaskyne. Podľa tradície sa v niektorej z nich Pán Ježiš 40 dní a nocí postil, a to po prijatí krstu v rieke Jordán. Bol to začiatok jeho verejného pôsobenia, ktoré začal takto prísne – pôstom a modlitbou.

Čítaj ďalej...

Obecný úrad

Adresa: Liptovská Osada 369, 034 73

Tel.: +421 44 43 96 204

Mobil: +421 917 470 954

Email: obec@liptovskaosada.com

www.liptovskaosada.com

IČO: 00315401

DIČ: 2020589604

Účet: SK0202000000000027123342

  • Posledná aktualizácia utorok 28 marec 2023, 19:59:37.
© Liptovská Osada. Všetky práva vyhradené.