Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Informácie pre verejnosť

Informácie pre verejnosť

 Informácie pre verejnosť
07. 03. 2024 Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov v obci Liptovská Osada
07. 03. 2024 Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov
07. 03. 2024 Ročný výkaz o komunálnom odpade obce
06. 11. 2023 Vývoj podielových daní v roku 2023
15. 05. 2023 Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022
15. 05. 2023 Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2022
03. 05. 2022 Správa o hospodárení obce za obdobie od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021
18. 10. 2021 Správa o hospodárení obce za obdobie 1.2021 - 9.2021
26. 04. 2021 Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom
26. 04. 2021 Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do 30. 06. 2019 požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom
24. 02. 2021 Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov
16. 12. 2020 Rozpočet obce na rok 2021
18. 06. 2020 Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu na predloženie ponúk za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky
12. 03. 2020 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Liptovská Osada na roky 2016 - 2020 - Verzia 1.1 s predĺženou platnosťou do roku 2022
16. 12. 2020 Rozpočet obce na rok 2020
28. 09. 2019 Registrácia chovu hospodárskych zvierat a tlačivá na stiahnutie
Usmernenie
Tlačivá
Ambulantný predaj - usmernenie

Registrácia chovu ošípaných
Postup pri registrácii chovu
10. 09. 2019 Nariadenia záväznej časti a zmeny Doplnku č. 2 UPN obce Liptovská Osada
27. 07. 2019 Program odpadového hospodárstva obce Liptovká Osada
05. 11. 2018 Informačná povinnosť
20. 02. 2018 Nové lesné porasty z KN C, ktoré vznikli po komasácii a katastrálna mapa nových lesných porastov nadväzujúcu na KN C pozemky.
03. 01. 2018 Zmena správnych poplatkov
27. 01. 2017 Územný plán obce Liptovská Osada
01. 07. 2011 Doručovanie poštových zásielok, oznámení a rozhodnutí občanom verejnou vyhláškou sa nachádza na prvom poschodí, na úradnej tabuli umiestnenej na chodbe Obecného úradu v Liptovskej Osade.

Obecný úrad

Adresa: Liptovská Osada 369, 034 73

Tel.: +421 44 43 96 204

Mobil: +421 917 470 954

Email: obec@liptovskaosada.com

www.liptovskaosada.com

IČO: 00315401

DIČ: 2020589604

Účet: SK0202000000000027123342

  • Posledná aktualizácia nedeľa 14 júl 2024, 23:18:38.
© Liptovská Osada. Všetky práva vyhradené.