Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Investičné akcie

Rok 2018

Modernizácia interiéru domu služieb - kaderníctvo

V letných mesiacoch obec zrealizovala modernizáciu prevádzky kaderníctva domu služieb. Upravená bola dispozícia toaliet, prerobená bola vodoinštálácia a odpad . Priestory boli vymaľované a v niektorých častiach bol zrealizovaný keramický obklad.

Rekonštrukcia pamätníka SNP Korytnica

V priebehu mesiaca august 2018 bol zrekonštruovaný pamätník SNP v Korytnici.

Vybudovanie časti kanalizácie

Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s. v rámci svojich investičných aktivít vybudovala v obci ďalšiu kanalizačnú stoku v dĺžke 350 m na ulici Lúžňanská, Tichá, pri obchode Koruna až po zariadenie opatrovateľskej služby. Z tohto dôvodu bude čistička odpadových vôd pri zariadení opatrovateľskej služby asanovaná. Investičná akcia bola financovaná z prostriedkov vodárenskej spoločnosti.

Zakúpenie traktora ZETOR 7742 s radlicou , čelným nakladačom a mulčovačom

Z dôvodu zabezpečenia zimnej a letnej údržby miestnych komunikácií a verejných priestranstiev obec zakúpila traktor s čelným nakladačom, radlicou na odhŕňanie snehu a mulčovacím zariadením. Táto komunálna technika bola financovaná z rozpočtu obce.

Asfaltovanie miestnych komunikácií

V rámci investičných akcií boli v obci vyasfaltované miestne komunikácie v lokalite Krivý kút, opravené boli časti miestnych komunikácií Pod vŕškom a pri penzióne Vasilko. Práce boli financované z rozpočtu obce a celková čiastka predstavovala 17 000 .- €

Prekrytie rigolu na ulici Do záhrad

Rekonštrukcia priestorov pre MS SČK

V súčasnosti stále prebiehajú rekonštrukčné práce v priestoroch nad veľkou tanečnou sálou, ktoré budú slúžiť MS Slovenského červeného kríža. V priestoroch bola zrealizovaná inštalácia nových elektrických rozvodov, úprava vnútornej dispozície , inštalovanie nových vodovodných rozvodov.

Rekonštrukcia oplotenia, vonkajšieho osvetlenia areálu ATC

V jarných mesiacoch bola zrealizovaná oprava časti oplotenia autocampingu. Osvetlenie vonkajšieho areálu bolo zrekonštruované. Altánok, ktorý sa nachádza pred budovou bol pripojený na zdroj elektrickej energie.

Asfaltovanie mi...
Asfaltovanie mi...
Modernizácia in...
Modernizácia in...
Vybudovanie čas...
Vybudovanie čas...
Rekonštrukcia p...
Prekrytie rigol...
Zakúpenie trakt...
Zakúpenie trakt...

Obecný úrad

Adresa: Liptovská Osada 369, 034 73

Tel.: +421 44 43 96 204

Mobil: +421 917 470 954

Email: obec@liptovskaosada.com

www.liptovskaosada.com

IČO: 00315401

DIČ: 2020589604

Účet: SK0202000000000027123342

  • Posledná aktualizácia streda 12 jún 2024, 18:51:10.
© Liptovská Osada. Všetky práva vyhradené.