Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Investičné akcie

Rok 2011

Úprava miestnej komunikácie

V októbri 2011 sa v našej obci uskutočnilo spevnenie brehov, výstavba dažďovej kanalizácie a miestnej komunikácie pri nových rodinných domoch po Žiarom. Keďže obec nemá dostatočné finančné prostriedky na vyasfaltovanie komunikácie, pristúpila k vyriešeniu prístupovej nevyhovujúcej cesty k rodinným domom položením cestných panelov, ktoré už boli v majetku obce a využili sa takýmto spôsobom. Šírka komunikácie je 4 m a dĺžka 150 m. Náklady Obce na túto prácu boli cca 5 000 €.

1
2
3
4

Výstavba dažďovej kanalizácie na ulici od budovy Slovenskej pošty po obchod Koruna

Realizácia: september 2011
Celková dĺžka kanalizácie: 114 m
Celkové náklady: 6200.- €
Realizáciou stavby dažďovej kanalizácie sa zabezpečilo zníženie hladiny spodných vôd a tým zamedzenie vytápaniu pivníc rodinných domov v tejto časti obce a tiež odvodnenie miestnej komunikácie od pošty popri fare po obchod Koruna. Ďalej sa zamedzilo podmáčaniu pozemkov a rodinných domov , ktoré sa nachádzajú na ulici Tichá. Financovanie tejto akcie bolo zabezpečené z rozpočtu obce.

1
2
3
4
5

Detské ihrisko Liptovská Osada

V našej obci pribudlo nové detské ihrisko pri Zdravotnom stredisku, ktoré bude slúžiť pre deti do 12 rokov na trávenie voľného času.

Lokalita výstavby: Pozemok pri polyfunkčnej budove - Zdravotné stredisko a 17 nájomných bytov
Investor: Obec Liptovská Osada
Začiatok výstavby: august 2011
Ukončenie výstavby: september 2011
Obstarávacie náklady: 10 500.- €
z toho 8 000.- € MF SR
  2 500.- € rozpočet obce

Prosíme dospelých občanov a rodičov, aby v záujme udržania ihriska v dobrom a bezpečnom stave, dohliadli na dodržiavanie poriadku a predpisov na tomto ihrisku, aby toto slúžilo tým, pre ktorých je určené a nestalo sa terčom záujmu pre vandalov, čo radi poškodzujú majetok v obci. Veríme, že týmto ihriskom potešíme veľa detí i mamičiek a ockov.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Prevádzkový poriadok

Obecný úrad

Adresa: Liptovská Osada 369, 034 73

Tel.: +421 44 43 96 204

Mobil: +421 917 470 954

Email: obec@liptovskaosada.com

www.liptovskaosada.com

IČO: 00315401

DIČ: 2020589604

Účet: SK0202000000000027123342

  • Posledná aktualizácia streda 12 jún 2024, 20:31:25.
© Liptovská Osada. Všetky práva vyhradené.