Home História
História Obecného športového klubu PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Sobota, 03 Marec 2012 16:48

Športová činnosť sa v našej obci začala rozvíjať už v povojnovom období a to na báze dobrovoľnosti v športovej organizácii z názvom Sokol, z ktorej potom vznikla aj Telovýchovná jednota Tatran.

Organizácia sa počas celej svojej histórie zameriavala predovšetkým na futbal, pretože v tom čase existoval v tejto organizácii len jeden oddiel a to futbalový. Až v 70-tych rokoch vznikol aj lyžiarsky oddiel. Vedenie oddielu zohnalo vlek a tento si svojpomocne postavili v lokalite Čepeľka a tiež prihlásili žiakov do okresnej lyžiarskej súťaže. Takže v tomto období Obec Liptovskú Osadu už nereprezentovali len futbalisti ale aj lyžiari. Lyžiarsky oddiel vyvíja činnosť aj v tomto období a organizuje miestne lyžiarske preteky v prípade, že je dostatok snehu.

V roku 1998 bol zmenený názov organizácie z TJ Tatran Liptovská Osada na Obecný športový klub Tatran  Liptovská Osada, ktorý bol odsúhlasený Obecným zastupiteľstvom v Liptovskej Osade. Postupne od tohto obdobia začali vznikať aj ďalšie oddiely.

V našej obci má dlhoročne tradíciu aj stolný tenis, no tento fungoval len na báze veľkonočných turnajov a to už od roku 1980. No až v roku 2009 bolo zostavené A mužstvo a následne prihlásené do okresnej ligy v Ružomberku. V roku 2010 sa ešte utvorilo druhé mužstvo.  

O dlhoročnej tradícii v našej obci môžeme hovoriť aj pri motokrosovom športe, ktorý našu obec už reprezentuje od roku 2001 a to na úrovni majstrovstiev Slovenska kde sa pretekári umiestňujú na popredných miestach.

Medzi mladšie športy, ktoré súťažne reprezentujú našu obec od roku 2009 patrí basketbal, ktorý hrajú naše žiačky a to na úrovni stredoslovenskej ligy. V roku 2011 sa utvorilo tiež mužstvo florbalu a začalo súťažne hrať ružomberské oblastné kolo.

Okrem športov, ktoré majú súťažnú formu a reprezentujú našu obec sú v OŠK Tatran Liptovská Osada aj ďalšie oddiely, ktoré združujú svojich záujemcov.

Od roku 2009 aktívne pracuje turistický oddiel, ktorý pravidelne organizuje množstvo turistických trás vo Veľkej Fatre a Nízkych Tatrách.

Cvičenie aerobiku má tiež v našej obci už dlhoročnú tradíciu a venuje sa tejto pohybovej aktivite dostatočné množstvo mladých žien.

Rovnako od roku 2010 sa uchytila aj Zumba, ktorú pravidelne si chodia zatancovať naše ženy.  

Posledná úprava Sobota, 07 Apríl 2012 07:40