Dnes je , meniny má
Zápis do histórie farnosti

Každý dom, v ktorom sa schádza rodina má svoj stôl. Stôl je pri spoločnom sedení dôležitou súčasťou domu. Okolo stola sedia tí, ktorí spolu stolujú rozprávajú sa, riešia problémy a delia sa tiež so svojimi radosťami. 

Tak je to aj s Božím domom, kde sa stretáva farská rodina.
Náš Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa „zažil“ 19.4.2012 dôležitú historickú zmenu.

Vo svätyni kostola pribudol pevný kamenný obetný stôl, ambóna a stojan na paškál.
Tak ako v príhovore povedal náš správca farnosti Peter Žofiak, najdôležitejšími časťami svätyne je obetný stôl, svätostánok a ambóna.
Aby mohol byť katolícky kostol konsekrovaný, musí mať pevný obetný stôl. Obetný stôl je miesto, kde sa počas sv. omše sprítomňuje skutočná Kristova obeta. Toto, tak dôležité miesto, musí mať teda i svoju „dôstojnosť“.
Ambóna je zasa miesto, z ktorého sa nám Boh prihovára cez Sväté Písmo, ten Boh, ktorý je živý a skutočne prítomný vo svätostánku.
Symbol Krista „Svetlo sveta“ nám pripomína paškál, ktorý bude stáť už v novom kamennom stojane.

Dňa 18.4.2012 celebroval náš bývalý správca farnosti, terajší otec špirituál seminára v Spišskej Kapitule Ján Kuboš poslednú sv. omšu pri starom obetnom stole. Ďakoval za všetky obety, ktoré sa tu konali a prosil za všetkých, ktorí sa okolo tohto stola za niekoľko desiatok rokov schádzali.

Zápis do histórie farnosti
Zápis do histórie farnosti
Zápis do histórie farnosti

Dňa 19.4.2012 bol do kostola privezený nový obetný stôl, ambóna i stojan pod paškál, ktorý navrhla p. Vlasta Klubicová. Správca farnosti Peter Žofiak a Hospodárska rada farnosti starostlivo vyberali kameň a jeho odtiene, aby ladili s novou dlažbou i interiérom nášho krásneho kostola, až kým sa nerozhodli pre ten najvhodnejší. Rozhodnutia v tomto smere neboli ľahké, ale vďaka Bohu, všetkým, ktorí sa zaoberali realizáciou týchto prác, firme, vďaka modlitbám a finančným príspevkom farníkov, sa práce v tento historický deň zavŕšili. Ako? Posúďte sami. Na prvý pohľad sa zdá, akoby ten kameň vyrástol v našom kostole priamo z podlahy a rozkvitol v tak nádherné „skvosty“.

Zápis do histórie farnosti
Zápis do histórie farnosti
Zápis do histórie farnosti
Zápis do histórie farnosti
Zápis do histórie farnosti
Zápis do histórie farnosti
Zápis do histórie farnosti
Zápis do histórie farnosti
Zápis do histórie farnosti
Zápis do histórie farnosti
Zápis do histórie farnosti
Zápis do histórie farnosti
Zápis do histórie farnosti
Zápis do histórie farnosti
Zápis do histórie farnosti
Zápis do histórie farnosti
Zápis do histórie farnosti
Zápis do histórie farnosti
Zápis do histórie farnosti
Zápis do histórie farnosti

Večer 19.4.2012 sa na novom obetnom stole o 18:30 slúžila prvá sv. omša, ktorú celebroval náš duchovný otec Peter Žofiak.

Na paténu kládol obetu vďačnosti, kládol tam radosti, starosti i prosby za potreby všetkých svojich farníkov i za seba.

Zápis do histórie farnosti
Zápis do histórie farnosti
Zápis do histórie farnosti
Zápis do histórie farnosti
Zápis do histórie farnosti
Zápis do histórie farnosti
Zápis do histórie farnosti
Zápis do histórie farnosti
Zápis do histórie farnosti

V deň, ktorý určí otec biskup, bude náš farský kostol konečne KONSEKROVANÝ.

(l f)

 
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster
posledná aktualizácia: 25.04.2012