Dnes je , meniny má
Vianoce v ZŠ s MŠ v Liptovskej Osade

Piatok 18. decembra 2009 v našej ZŠ s MŠ vládla výnimočne slávnostná atmosféra. Tak ako po iné roky aj tento rok si žiaci pripravili bohatú nádielku vianočných prekvapení. Prvým z nich boli vianočné trhy, na ktorých široko-ďaleko rozvoniavali čerstvo napečené vianočné oblátky, ktoré priamo na trhoch pred zrakmi detí i dospelých piekli žiaci 8. ročníka. Ale ani deti z ostatných tried sa nedali zahanbi. Každá trieda vo svojom „stánku“ ponúkala výrobky od výmyslu sveta, ktoré vyrobili žiaci vlastnými rukami predovšetkým na hodinách výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania, ale i triednických hodinách.

Po skončení vianočných trhov sa žiaci predstavili so slávnostným a nádherným vianočným programom. Žiaci si so svojimi vyučujúcimi dali záleža na jeho príprave, a preto mohli diváci uvidie milé scénky a tance, poču veža krásnych vianočných piesní a kolied. Rozžiarené oči detí prezrádzali, že s láskou chceli prekvapi svojich rodičov a rodičia mohli vidie, čo všetko sa ich ratolesti pre ich a pre svoju rados naučili. Odmenou pre všetkých účinkujúcich bol dlhotrvajúci potlesk po záverečnej piesni, ktorú spolu s demi spievali nielen diváci, ale i učitelia a pán riaditež.

Vianoce v ZŠ s MŠ v Liptovskej Osade
Vianoce v ZŠ s MŠ v Liptovskej Osade
Vianoce v ZŠ s MŠ v Liptovskej Osade
Vianoce v ZŠ s MŠ v Liptovskej Osade
Vianoce v ZŠ s MŠ v Liptovskej Osade
Vianoce v ZŠ s MŠ v Liptovskej Osade
Vianoce v ZŠ s MŠ v Liptovskej Osade
Vianoce v ZŠ s MŠ v Liptovskej Osade
Vianoce v ZŠ s MŠ v Liptovskej Osade
Vianoce v ZŠ s MŠ v Liptovskej Osade
Vianoce v ZŠ s MŠ v Liptovskej Osade
Vianoce v ZŠ s MŠ v Liptovskej Osade
Vianoce v ZŠ s MŠ v Liptovskej Osade
Vianoce v ZŠ s MŠ v Liptovskej Osade
Vianoce v ZŠ s MŠ v Liptovskej Osade
Vianoce v ZŠ s MŠ v Liptovskej Osade
Vianoce v ZŠ s MŠ v Liptovskej Osade
Vianoce v ZŠ s MŠ v Liptovskej Osade
Vianoce v ZŠ s MŠ v Liptovskej Osade
Vianoce v ZŠ s MŠ v Liptovskej Osade
Vianoce v ZŠ s MŠ v Liptovskej Osade
Vianoce v ZŠ s MŠ v Liptovskej Osade
Vianoce v ZŠ s MŠ v Liptovskej Osade
Vianoce v ZŠ s MŠ v Liptovskej Osade
Vianoce v ZŠ s MŠ v Liptovskej Osade
Vianoce v ZŠ s MŠ v Liptovskej Osade  
spä na archív obecných akcií
Vianoce v ZŠ s MŠ v Liptovskej Osade
Vianoce v ZŠ s MŠ v Liptovskej Osade
Vianoce v ZŠ s MŠ v Liptovskej Osade
Vianoce v ZŠ s MŠ v Liptovskej Osade
Vianoce v ZŠ s MŠ v Liptovskej Osade
Vianoce v ZŠ s MŠ v Liptovskej Osade
Vianoce v ZŠ s MŠ v Liptovskej Osade
Vianoce v ZŠ s MŠ v Liptovskej Osade
Vianoce v ZŠ s MŠ v Liptovskej Osade
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster
posledná aktualizácia: 24.01.2010