Dnes je , meniny má
Veľká noc 2011

Veľká noc sa spája aj so zvykmi a folklórom, ale v skutočnosti je to niečo „oveľa podstatnejšie“.

Prečo ženy oblievali?? Aby ich umlčali, alebo osviežili, a aby mohli isť a hlásať:

„Ježiš žije, On vstal zmŕtvych !!!“

„Ježiš naozaj vstal zmŕtvych a pripomíname si to každý rok v tieto krásne sviatky. Ale ako je to v bežný rok??? Sme kresťanmi len v kostole a doma? Či aj vo svete. Nedržíme sa hesla: Ak si medzi vranami, krákaj ako ony? Nebojíme sa vydať svedectvo o Kristovi vo svojom okolí?
Nie sme len kolieskovými kresťanmi? Na kočíku nás dotlačia na krst, na aute na sobáš a na pohrebnom aute na cintorín?

Nebuďme nimi, buďme pravými hlásateľmi Krista: „CHOĎTE A POVEDZTE......“ a nemusíme ani hovoriť, stačí, keď budeme podľa neho žiť. Život bude rozprávať za nás.“

To boli myšlienky z homílií pátra vsdp. Andreja Filipka SJ, ktorý spolu s nami strávil Veľkonočné sviatky pri obradoch v našom farskom kostole s  našim správcom farnosti Petrom Žofiakom, otcom Martinom Mojžišom a otcom Petrom Sališom.

Veľkonočné sviatky i celé predošlé pôstne obdobie nech nás posunie dopredu v duchovnom živote a v uvedomovaní si, že nikdy nie sme sami. Kristus je v nás, s nami a všade nás predchádza !!!!!!!!!!
(A. Filipek)

Veľká noc 2011
Veľká noc 2011
Veľká noc 2011
Veľká noc 2011
Veľká noc 2011 Veľká noc 2011 Veľká noc 2011 Veľká noc 2011
Veľká noc 2011 Veľká noc 2011 Veľká noc 2011 Veľká noc 2011
  Veľká noc 2011 Veľká noc 2011  
Veľká noc 2011
Veľká noc 2011
Veľká noc 2011
Veľká noc 2011
Veľká noc 2011
Veľká noc 2011
 
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster
posledná aktualizácia: 26.04.2011