Dnes je , meniny má

Liptovská Osada 26. október 2014, slávnosť pri príležitosti mesiaca úcty k starším

Dňa 26. októbra 2014 pri príležitosti mesiaca úcty k starším sa v našej obci konala slávnosť, na ktorej si naši starkí zaspomínali na svoje detstvo i mladosť pri vystúpení našich detí z materskej i základnej školy. Zaspomínali si aj na dni zaľúbenosti, rukovania na vojenskú službu, výchovu svojich detí a teraz aj vnúčat i pravnúčat. Tieto spomienky im určite vírili v mysliach aj pri príhovore starostu obce Ing. Roberta Kuzmu i pri nádhernej hudbe a speve v podaní dychovej hudby Supranka z Ružomberka a speve členiek ZPOZ. Nie všetci sa zo zdravotných dôvodov mohli na slávnosti zúčastniť, ale prajeme aj im, veľa trpezlivosti v dňoch staroby, aby tieto dni všetci prežívali v láske a radosti so svojimi najbližšími. Aby nikto z našich starkých neplakal preto, že je opustený, ale aby sa vždy našla blízka a spriaznená duša, ktorá ich starobu urobí krajšou a zmysluplnou.
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k zorganizovaniu tejto slávnosti: Obci Liptovská Osada, MS Slovenského Červeného kríža, žiakom a učiteľkám ZŠ s MŠ Liptovská Osada a dychovej hudbe Supranka.

(text.lf, foto Zuzana Klubicová)

Deň úcty k starším 2014
Deň úcty k starším 2014
Deň úcty k starším 2014
Deň úcty k starším 2014
Deň úcty k starším 2014
Deň úcty k starším 2014
Deň úcty k starším 2014
Deň úcty k starším 2014
Deň úcty k starším 2014
Deň úcty k starším 2014
Deň úcty k starším 2014
Deň úcty k starším 2014
Deň úcty k starším 2014
Deň úcty k starším 2014
späť na archív obecných akcií
Deň úcty k starším 2014
Deň úcty k starším 2014
Deň úcty k starším 2014
Deň úcty k starším 2014
Deň úcty k starším 2014
Deň úcty k starším 2014
Deň úcty k starším 2014
Deň úcty k starším 2014
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster
posledná aktualizácia: 27.10.2014