Dnes je , meniny má
Kultúrne akcie - Deň úcty k starším - 18. 10. 2009

„Tak ako sa mení príroda a prichádza jeseň, tak sa mení aj ľudský život. Prichádza v ňom životná jeseň - staroba  so svojimi spomienkami na prežité roky. Život našich starších občanov je popretkávaný obyčajnou nitkou všedných nekonečných dní, starostí, chorôb a bolestí, ale aj zlatou niťou radostí zo svojich blízkych, z návštev a rozhovorov so svojimi kamarátmi a priateľmi. Z takýchto dní, milí naši rodičia i starí rodičia čerpajte radosť a silu do tých obyčajných dní“

.....tieto slová a myšlienky zazneli v príhovore starostu Obce Liptovská Osada Ing. Róberta Kuzmu na slávnostnom posedení venovanom „Úcte k starším“, ktoré sa konalo v Tanečnej sále Kultúrneho domu dňa 18. 10. 2009.

Našich starších občanov prišli potešiť detičky z materskej školy svojim vystúpením v krojoch so svojimi pani učiteľkami Jankou, Vlastou a Zdenkou a tiež žiaci Základnej školy s kultúrnym programom so svojimi pedagógmi a vychovávateľkami.

Slávnostného posedenia sa zúčastnilo približne 90 našich občanov, ktorí dovŕšili vek 70 rokov.

Ďakujeme všetkým, ktorí organizovali túto slávnosť. Patrí sem ZPOZ, MS SČK L.Osada, starosta obce a pracovníčky obecného úradu.

Deň úcty k starším 2009
Deň úcty k starším 2009
Deň úcty k starším 2009
Deň úcty k starším 2009
Deň úcty k starším 2009
Deň úcty k starším 2009
Deň úcty k starším 2009
Deň úcty k starším 2009
Deň úcty k starším 2009
Deň úcty k starším 2009
Deň úcty k starším 2009
Deň úcty k starším 2009
Deň úcty k starším 2009
Deň úcty k starším 2009
Deň úcty k starším 2009
Deň úcty k starším 2009
Deň úcty k starším 2009
Deň úcty k starším 2009
Deň úcty k starším 2009
Deň úcty k starším 2009
Deň úcty k starším 2009
Deň úcty k starším 2009
Deň úcty k starším 2009
Deň úcty k starším 2009
Deň úcty k starším 2009
Deň úcty k starším 2009
Deň úcty k starším 2009
Deň úcty k starším 2009
Deň úcty k starším 2009
     
späť na archív obecných akcií
Deň úcty k starším 2009
Deň úcty k starším 2009
Deň úcty k starším 2009
Deň úcty k starším 2009
Deň úcty k starším 2009
Deň úcty k starším 2009
Deň úcty k starším 2009
Deň úcty k starším 2009
Deň úcty k starším 2009
Deň úcty k starším 2009
Deň úcty k starším 2009
 
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster
posledná aktualizácia: 09.01.2010