Dnes je , meniny má
Kultúrne akcie - Deň úcty k starším

Dňa 26.10.2008 sa v Tanečnej sále kultúrneho domu v Liptovskej Osade uskutočnila slávnosť pri príležitosti "Dňa úcty k starším".
Slávnosť otvoril   príhovorom starosta obce Ing. Róbert Kuzma, ktorý zdôraznil, aká je dôležitá úcta a láska voči našim rodičom a prarodičom, akí sú dôležití pre formovanie ďalšej generácie, aké sú často potrebné pre nás ich múdre pravdy o živote, ktoré je v mladom veku  málokto ochotný prijať.
Po príhovore vystúpili so svojim programom členky ZPOZ, MO SČK, žiaci Základanej školy s materskou školou so svojimi vychovávateľkami a nakoniec skupina mladých študentov, ktorá prispela do  programu piesňami našich starých rodičov, ktoré sa vraj aj mladej generácii čoraz viac páčia.
Posedenia sa zúčastnilo 82 našich občanov vo veku 70 rokov a viac, okrem pozvaných hostí sa na kultúrnom programe zúčastnilo niekoľko desiatok detí, rodičov a ostatných občanov našej obce.

Deň úcty k starším 2008
Deň úcty k starším 2008
Deň úcty k starším 2008
Deň úcty k starším 2008
Deň úcty k starším 2008
Deň úcty k starším 2008
Deň úcty k starším 2008
Deň úcty k starším 2008
Deň úcty k starším 2008
Deň úcty k starším 2008
Deň úcty k starším 2008
Deň úcty k starším 2008
Deň úcty k starším 2008
Deň úcty k starším 2008
Deň úcty k starším 2008
Deň úcty k starším 2008
Deň úcty k starším 2008
Deň úcty k starším 2008
 
späť na archív obecných akcií
Deň úcty k starším 2008
Deň úcty k starším 2008
Deň úcty k starším 2008
Deň úcty k starším 2008
Deň úcty k starším 2008
Deň úcty k starším 2008
 
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster
posledná aktualizácia: 10.02.2009