Dnes je , meniny má
Súťaž žiakov ZŠ - "Čo vieš o našej obci"

Dňa 25. 02. 2009 sa v školskom klube Základnej školy s materskou školou v Liptovskej Osade konala súťaž s témou: "Čo vieš o našej obci". Zúčastnili sa jej žiaci prvého, druhého a tretieho ročníka. Žiaci štvrtého ročníka tvorili prísnu porotu. Súťaž bola zameraná na rozvoj komunikácie, kladného vzťahu k obci a zároveň mala výchovný cieľ. Deti boli veľmi aktívne a pozorné, svoje bystré odpovede na otázky si zapisovali a na konci súťaže boli tieto odpovede vyhodnotené. Malí prváci sa do súťaže zapojili ústne. Súťaž pripravila a viedla pani učiteľka Anna Filická.

Víťazi súťaže:

1. ročník
1. miesto:
2. miesto:
3. miesto:
Viktorka Číriková
Marek Kubalík
Sofia Jamsilová
2. ročník
1. miesto:
2. miesto:
3. miesto:
Michal Bodor
Matúš Chmelan
Patrik Mesároš
3. ročník
1. miesto:
2. miesto:
3. miesto:
Martinka Chmelanová
René Beláček
Alex Jamsila

Výhercom gratulujeme, presvedčili nás, že o našej obci vedia toho veľa, či už o prírode v okolí obce, z histórie i zo súčasnosti.

Kladenie otázok
Ja, ja , jaááááááá
Viki, Maťka, Alexandra, René
Súťaž čo vieš o obci
Spev tretiakov
Predstavenie prváčikov
Porota
Pani učiteľka A.Filická s deťmi
 
Martinka dáva hádanky medzi kolami súťaže
Báseň druhákov
 
Prichystané pre výhercov
Súťaž čo vieš o obci
Súťaž čo vieš o obci
Súťaž čo vieš o obci
Súťaž čo vieš o obci
Súťaž čo vieš o obci
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster
posledná aktualizácia: 26.04.2009