Dnes je , meniny má
Výsledky 7.ročníka súťaže: Slovenská kronika 2012

Slávnostné vyhlásenie výsledkov 7. ročníka celoštátnej súťaže Slovenská kronika 2012 sa uskutočnilo 21.3.2013 v priestoroch Slovenského národného múzea v Martine. Naša obec mala prihlásené do súťaže štyri publikácie v kategórií o kultúrnom dedičstve obce.

- Príspevok k cirkevným dejinám Liptovskej Osady

- Kňaz Ján Matťašovský a prestavba kostola v Liptovskej Osade

- Zomreli ste, aby sme my žili

- Osadské cintoríny

Publikácie zostavil Ing. Viktor Húšťava v spolupráci s Doc. RNDr. Emilom Šípkom CSc. V silnej konkurencii, medzi 215 súťažnými prácami v štyroch základných kategóriách, ČESTNÉ UZNANIE získal autor za publikáciu Zomreli ste, aby sme my žili . Blahoželáme.

Všetky uvedené tituly sú k dispozícii na Obecnom úrade v Liptovskej Osade. V prípade záujmu Vám ich poskytneme.Ďakujeme ich tvorcom za reprezentáciu našej obce a jej historických udalostí na tejto súťaži, ale aj za ich trpezlivé a odborné získavanie poznatkov a zhromažďovanie všetkých zachytených udalostí v týchto dielach, ktoré sú zaujímavé a plné hodnotných informácii o živote našich predkov v minulých rokoch.

   
Slovenská kronika 2012 Slovenská kronika 2012
 
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster
posledná aktualizácia: 24.03.2013