Dnes je , meniny má

Sadíme my máje, čo nám dajú za ne???? Prečo sadíme máje????

Dňa 7. 5. 2011 sme si tradíciu stavania, alebo sadenia májov obnovili pred našim obecným úradom, kde mládenci postavili máj pre všetky osadské dievčatá za sprievodu harmoniky a spevu, aby dievčatám naozaj nebolo ľúto a tanečná zábava – majáles pokračovala do rána v tanečnej sále.

Poďakovanie za tohtoročný máj patrí v prvom rade Dávidovi a Peťovi, ktorí máj pre naše krásavice vybrali, pripravili a nachystali aj vrchovec, najkrajší v dedine a dievčatá im za to poďakovali veselým spevom a pekne ich vykrútili.

Z histórie sme sa dozvedeli že:

V strednej Európe stavali máje na 1. mája, na Turíce a na Jána, ako prejav úcty a žičlivosti pred kostol, radnicu a domy popredných mešťanov. Odtiaľ už nebolo ďaleko k myšlienke postaviť máj aj pred dom obdivovaného dievčaťa. Máj označoval dievča súce na vydaj. Zvyčajne v predvečer prvého mája stavali slobodní mládenci svojim vyvoleným slobodným dievčatám pod obloky máje.

Čím bohatšie bol máj vyzdobený, tým väčšie bolo bohatstvo devy súcej na vydaj. Máj bol ako symbol lásky vystavený celý mesiac.

Aby nebolo ľúto ostatným dievčatám, ktoré ešte nemali vhodný vek na vydaj, stavali mládenci ako spoločný dar pre všetky slobodné dievčatá máj uprostred dediny.

Pri stavaní mája či v niektorých obciach na prvého mája popoludní bola na obvyklom mieste v prírode tanečná zábava, majáles. Mládenci súťažili aj v lezení po fľašu pálenky, ktorú si schovali v korune postaveného mája.

Ako to bude na budúci rok??? Uvidíme. Veríme, že oživené kultúrne tradície našich predkov v našej dedine nezaspia.

Sadenie mája - 7. máj 2011 Sadenie mája - 7. máj 2011 Sadenie mája - 7. máj 2011 Sadenie mája - 7. máj 2011
Sadenie mája - 7. máj 2011 Sadenie mája - 7. máj 2011 Sadenie mája - 7. máj 2011 Sadenie mája - 7. máj 2011
Sadenie mája - 7. máj 2011 Sadenie mája - 7. máj 2011 Sadenie mája - 7. máj 2011 Sadenie mája - 7. máj 2011
Sadenie mája - 7. máj 2011 Sadenie mája - 7. máj 2011 Sadenie mája - 7. máj 2011 Sadenie mája - 7. máj 2011
Sadenie mája - 7. máj 2011
Sadenie mája - 7. máj 2011
Sadenie mája - 7. máj 2011
Sadenie mája - 7. máj 2011
Sadenie mája - 7. máj 2011
Sadenie mája - 7. máj 2011
Sadenie mája - 7. máj 2011
Sadenie mája - 7. máj 2011
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster
posledná aktualizácia: 02.07.2011