Dnes je , meniny má

Oznamy Farského úradu

30. 05. 2017 Rozpis liturgických čítaní
19. 03. 2017 Výsledky volieb do Farskej pastoračnej rady na obdobie 2017 – 2022
05. 03. 2017 Sväté omše v kaplnke sv Ondreja v Korytnici - letné obdobie 2017
05. 02. 2017 Útulok sv. Františka v Levoči
08. 01. 2017 Oznámenie dňa Veľkej noci
01. 01. 2017 Vás pozýva na pútnický zájazd LURDY – FATIMA   La Salette- Barcelóna – Monserrat -Lurdy-Santiago de Compostela-Fatima Lisabon - viac...
18. 12. 2016 Kurz prípravy na manželstvo
04. 12. 2016
27. 11. 2016

Jubilejný rok sv. Martina 11. november 2016 - 11. november 2017

Modlitby k svätému Martinovi, Týždenné zamyslenia, Úvahy na mesačné obnovy

14. 11. 2015
02. 02. 2014

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA pre ľudí navštevujúcich večerné bohoslužby

Dňom 1. 1. 2014 nadobudla účinnosť novela zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke. Rozširuje povinnosť chodcov idúcich po krajnici alebo po okraji vozovky za zníženej viditeľnosti mať aj v obci na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev. Viac...
24. 11. 2013
27. 10. 2013
Neodhadzujte poštové známky!
15. 05. 2012
V podobe žiarivej spomienky zostanú v našich srdciach nezabudnuteľné zážitky, ktoré sme si my, farníci z Liptovskej Osady priniesli zo  Svätej Zeme, kde sme v dňoch 9.4.-16.4.2012 putovali na prekrásne miesta, kde sa narodil, žil a zomrel náš Pán Ježiš Kristus. Viac...

04. 08. 2011

 

Svätý Otec Benedikt XVI. prijal zrieknutie sa pastierskeho vedenia Spišskej diecézy, ktoré mu predložil Mons. František Tondra podľa normy kán. 401 §1 Kódexu kánonického práva, a menoval nového spišského biskupa, ktorým sa stal Mons. Štefan Sečka, doterajší pomocný biskup diecézy. Viac...

02. 01. 2011

05. 07. 2009