Dnes je , meniny má

Oznamy Farského úradu

03. 07. 2016
05. 06. 2016
Púť Spišskej diecézy po stopách sv.Martina - Eisenstadt - Szombathely St.Gallen - Paray le Monial Nevers - Tours -
doprava tam autobusom, späť letecky 10. 10. 2016 - 15. 10. 2016
 
17. 01. 2016

PONUKA KURZOV PRÍPRAVY NA MANŽELSTVO V SPIŠSKEJ DIECÉZE

14. 11. 2015
07. 11. 2015
17. 10. 2015
02. 02. 2014

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA pre ľudí navštevujúcich večerné bohoslužby

Dňom 1. 1. 2014 nadobudla účinnosť novela zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke. Rozširuje povinnosť chodcov idúcich po krajnici alebo po okraji vozovky za zníženej viditeľnosti mať aj v obci na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev. Viac...
24. 11. 2013
27. 10. 2013
Neodhadzujte poštové známky!
21. 10. 2012
15. 05. 2012
V podobe žiarivej spomienky zostanú v našich srdciach nezabudnuteľné zážitky, ktoré sme si my, farníci z Liptovskej Osady priniesli zo  Svätej Zeme, kde sme v dňoch 9.4.-16.4.2012 putovali na prekrásne miesta, kde sa narodil, žil a zomrel náš Pán Ježiš Kristus. Viac...

21. 01. 2012

04. 08. 2011

Svätý Otec Benedikt XVI. prijal zrieknutie sa pastierskeho vedenia Spišskej diecézy, ktoré mu predložil Mons. František Tondra podľa normy kán. 401 §1 Kódexu kánonického práva, a menoval nového spišského biskupa, ktorým sa stal Mons. Štefan Sečka, doterajší pomocný biskup diecézy. Viac...

23. 01. 2011

02. 01. 2011

05. 07. 2009
 
Modlitba
Dekrét o
posviacke kostola a oltára
Výzdoba Farského kostola
Veľká noc 2011
Veľká noc 2011
Veľká noc 2009 - Veľkonočná nedeľa
Veľká noc 2009 - Biela sobota
Jezuliatko z Betlehema - dar od našich kňazov z roku 2007, dotykom sochy a modlitbou na úmysel sv. Otca môžu veriaci získať plnomocné odpustky po celý rok
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster
posledná aktualizácia: 03.07.2016