Dnes je , meniny má

„Hosť do domu, Boh do domu“, alebo: „Prázdninoví hostia v našom „Božom dome“ v lete 2011.

V lete 2011 zavítali do nášho farského kostola letní hostia, ktorí spolu s našim správcom farnosti vdp. Petrom Žofiakom( ktorý nám hostí sprostredkoval) a s veriacimi slávili sväté omše ako jedna rodina.

Boh prázdniny nemal!!!

Návšteva prázdninového kazateľa vsdp. Bartolomeja Urbanca z Košíc – Juh
(Nedeľa 24. 7. 2011)

Božie kráľovstvo je tu medzi nami, aj keď nás Boh prekvapí niečím iným, aj v tom ho nájdeme, tak ako ho našiel Mons. Bartolomej Urbanec v čase prenasledovania kňazov a tajného schádzania sa na duchovných cvičeniach v horách L.Osade medzi mládežou . Často si uvedomoval slová, ktoré počul od svojho duch. vodcu: „ Boh je Viac, ako moje kňazstvo!“ .... aj v ťažkom prenasledovaní a odňatí štátneho súhlasu našiel tento kňaz Boha na správnom mieste. Nikdy ho neopustil.

vsdp. Bartolomej Urbanec
vsdp. Bartolomej Urbanec
vsdp. Bartolomej Urbanec
vsdp. Bartolomej Urbanec
vsdp. Bartolomej Urbanec

Návšteva kňaza z Čiech Ľubomíra Schlossára
(Nedeľa 31. 7. 2011- Hnutie kresťanských rodín)

Ľubor SchlossárMilovať nás núti aj pocit, že ten, koho milujeme túži po našej láske a chce byť milovaný. Ježiš nás miluje nekonečne, ale aj On sám chce od nás, aby aj On bol nami milovaný  a aby sme s ním rátali v našom každodennom živote. Dávali ho na prvé miesto a dôverovali mu....Tak ako s ním rátal aj J.M.Vianey, keď miloval svoj dom Milosrdnej lásky s opustenými sirotami. Dôveroval Bohu a veril, že iba On ich zachráni od hladu a smrti a jeho nekonečnej dôvere Boh naozaj vyšiel v ústrety tak, že sklad naplnil obilím, ktoré zachránilo život mnohým.

Návšteva misionára Miloša Krakovského v Liptovskej Osade (niekdajšej kaplánke)
(Nedeľa 7. 8. 2011)

Starý zákon korešponduje s novým a niekde uprostred máme byť my v rovnováhe.....ale často nastane v našich životoch kríza. Aj v kríze však máme načúvať Boha, pretože On nepríde v hluku a hrmote, ale v tichu. Možno nás vystraší „mátoha“ našich hriechov, zranení, bolestí a sklamaní, ale ak na našu loďku života nevstúpi Ježiš, tak naše prízraky nezmiznú. Darmo ich zatlačíme do kúta srdca. Musia ísť preč a namiesto nich musíme vpustiť Ježiša. Tak vyriešime krízu. Akúkoľvek.

misionár Miloš Krakovský
misionár Miloš Krakovský
misionár Miloš Krakovský
misionár Miloš Krakovský
misionár Miloš Krakovský

Diakon Roman Saniga z Liptovských Revúc a hostia Richard Čanaky s Máriou Podhradskou
(nedeľa 4. 9. 2011)

Ježiš chce od nás, aby sme sa vzájomne napomínali. Aj On napomínal svojich apoštolov, teda napomínanie je veľmi dôležité, ale napomínanie má byť vo vhodný čas a musí byť naplnené láskou.
Je ťažké napomínať a ešte ťažšie prijať napomenutie, ale ak zlyhá komunikácia medzi ľuďmi, zlyhajú aj všetky i  veľmi dôležité vzťahy.

Richar Čanaky a Mária Podhradská ako magnet pritiahli k mikrofónu deti z nášho kostola a spolu s nimi spievali o veľkosti Božej lásky k  nám... “Je jedno akí sme, Boh nás miluje..teba ,aj teba, aj teba i mňa...nás všetkých !“

Je to super, však?

A super to môže byť aj medzi nami, keď si zaradíme do harmonogramu dňa aj čas na lásku k tebe i k tebe i k tebe.....a Pán tam bude s nami.

On naozaj nemá prázdniny!!!

Diakon Roman Saniga z Liptovských Revúc a hostia Richard Čanaky s Máriou Podhradskou
Diakon Roman Saniga z Liptovských Revúc a hostia Richard Čanaky s Máriou Podhradskou
Diakon Roman Saniga z Liptovských Revúc a hostia Richard Čanaky s Máriou Podhradskou
Diakon Roman Saniga z Liptovských Revúc a hostia Richard Čanaky s Máriou Podhradskou
Diakon Roman Saniga z Liptovských Revúc a hostia Richard Čanaky s Máriou Podhradskou
 
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster
posledná aktualizácia: 27.11.2011