Dnes je , meniny má
Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Sv. Jána Krstiteľa - kontakt
Farár:
ThLic. PaedDr. Karol Karaš
Adresa:
Rímskokatolícky farský úrad č. 308
034 73 Liptovská Osada
Tel. kontakt:
+421 44 4396212
e - mail:
   
Program svätých omší:
Pracovné dni a sobota:
(letný čas) pondelok, streda, štvrtok, piatok, sobota 18.00; utorok 7.00
(zimný čas) pondelok, streda, štvrtok, piatok, sobota 18.00; utorok 7.00
Nedele a prikázané sviatky:
7:30, 10:00
9:00 - filiálka Korytnica pozri tu
   
Spišská diecéza
www.kapitula.sk
   

( Prípadné zmeny sú dopredu ohlásené vo farských oznamoch pri nedeľnej svätej omši resp. na webovej stránke: www.liptovskaosada.com


Jezuliatko z Betlehema - dar od našich kňazov z roku 2007, dotykom sochy a motlitbou na úmysel sv. Otca môžu veriaci získať plnomocné odpustky po celý rok
Farský kostol sv. Jána Krstiteľa
Hlavný oltár so sochou patróna farnosti
Kostol sv. Ondreja v Korytnici
Klenba v hlavnej lodi
Zadná klenba
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster
posledná aktualizácia: 26.08.2020