Dnes je , meniny má

Sľub je splnený a kríž je požehnaný

26. augusta 2012 spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka  požehnal kríž na Prievalci, ktorý osaďania postavili ako poďakovanie za to, že v marci 1945 bolo zachránených  veľa životov našich predkov a to aj vďaka vdp.Štefanovi Vaverčákovi. Túto udalosť nám pripomína aj pamätná tabuľa na stene nášho už posväteného farského  kostola, od ktorej vidíme kríž vztýčený na Prievalci.
Starosta obce Ing. Robert Kuzma vo svojom príhovore poďakoval všetkým tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri realizácii a dokončení tohto diela a otcovi biskupovi poďakoval za to, že prišiel tento kríž s takou radosťou a ochotou požehnať v doprovode nášho správcu farnosti  Petra Žofiaka a ostatných kňazov i vzácnych hostí. Na tejto milej slávnosti sa zišlo asi 150 účastníkov z našej dediny a zo susedstva.
Po požehnaní kríža boli všetci pozvaní na  chutný guláš   a vínko, ako na príjemné agapé po krásnej nedeli plnej zážitkov pre naše zmysly, ale  hlavne pre naše duše.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave  historickej nedele 26. augusta 2012. Bol to pre všetkých naozaj nádherný deň a takáto spolupatričnosť nech nám v našej dedine vytrvá. Nech nám ju pripomína náš kostol i náš spoločný kríž. 

(lf a foto AH)

Požehnanie kríža na Prievalci Požehnanie kríža na Prievalci Požehnanie kríža na Prievalci Požehnanie kríža na Prievalci Požehnanie kríža na Prievalci
Požehnanie kríža na Prievalci
Požehnanie kríža na Prievalci
Požehnanie kríža na Prievalci
Požehnanie kríža na Prievalci
Požehnanie kríža na Prievalci
Požehnanie kríža na Prievalci
Požehnanie kríža na Prievalci
Požehnanie kríža na Prievalci
Požehnanie kríža na Prievalci
Požehnanie kríža na Prievalci
Požehnanie kríža na Prievalci
Požehnanie kríža na Prievalci
Požehnanie kríža na Prievalci
Požehnanie kríža na Prievalci
Požehnanie kríža na Prievalci
Požehnanie kríža na Prievalci
Požehnanie kríža na Prievalci
 
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster
posledná aktualizácia: 14.09.2012