Dnes je , meniny má
Keď sú deti "správne zvedavé" :-)

Dňa 11.apríla 2013 Obecný úrad v Liptovskej Osade navštívili "správne zvedavé" deti z našej školy.Kládli rôzne otázky pánu starostovi a zaujímali sa o históriu našej obce, pýtali sa na to, ako to bude v našej obci ďalej, čo sa zmení, čo nie je dosť dobré a za čo môžeme byť vďační. Povieme si...malé deti...nevedia ešte nič o živote...Opak je pravdou. Naše deti chcú riešiť problémy a pýtajú sa na veci a aktivity, ktoré by prekvapili a možno zahanbili mnohých dospelých. Deti sú zlaté, len ich treba správne smerovať a o toto sa vo svojich aktivitách snaží aj ich pani učiteľka PaedDr. Jarka Koníčková. Ďakujeme.

Obecné kroniky ukrývajú veľa tajomstiev. Neváhajme a otvorme ich spolu s našimi žiakmi. Určite v nich vypátrajú veľa zaujímavých vecí.
V piatom ročníku sa žiaci učia aj o  povestiach. Piataci sú veľmi zvedaví, pracovití a tvoriví, a tak si v tomto školskom roku vymýšľali  vlastné povesti o Liptovskej Osade, teda o dedine, v ktorej žijú. V škole sa naučili, že v povestiach sa nachádzajú i skutočné prvky, a tak sa ich rozhodli vypátrať. Zachránila ich obecná kronika, ktorá vďaka p. doc. Emilovi Šípkovi,CSc. je veľmi podrobne spracovaná. Začalo sa otváranie trinástej komnaty. Kronika totiž ukrýva veľa tajomstiev, o ktorých piataci doteraz ani nevedeli. Po dôslednom pátraní sa dozvedeli o symboloch v erbe, o prapôvodných obyvateľoch, Korytnickej železničke, ťažkej práci svojich prababičiek, prvých obydliach a podobne. Každý si mohol na spracovanie vybrať tú problematiku, ktorá ho najviac zaujala. A tak začalo obdobie vymýšľania, kombinovania i ďalšieho zbierania informácií, či už z webovej stránky obce alebo od starých rodičov. Keď povesti a príbehy vymysleli, museli ich prepísať na počítači a poslať pani učiteľke. Tá ich dala všetky dokopy a vznikol malý súbor detských predstáv o živote našich predkov.
Potom prišla ďalšia fáza odkrývania tajomstiev. O niekoľko dní sa vybrali za pánom starostom Ing. Róbertom Kuzmom aj s pripravenými otázkami. V spoločnej diskusii sa na Obecnom úrade v Liptovskej Osade dozvedeli o svojej dedine ešte viac, lebo pán starosta im ochotne odpovedal na všetky zvedavé otázky. Nakoniec s ním urobili rozhovor aj do svojej detskej televízie, aby mali na stretnutie peknú pamiatku.
Myslím si, že téma povesti je ako stvorená na to, aby sme ich nielen so žiakmi čítali, ale aby sme im dali priestor aj na vlastnú realizáciu, vymýšľanie a vlastnú tvorbu. Pri tejto aktivite nie je dôležité len to, že píšu, premýšľajú, skúmajú, ale i to, že viac prenikajú do sveta starých rodičov, spoznávajú ich život a minulosť. Popri tom všetkom majú pocit, že robia niečo veľmi dôležité aj pre nasledujúce generácie, a to ich v práci mimoriadne motivuje.

Videonahrávka

Kniha povestí

PaedDr. Jaroslava Koníčková

Povesti o obci
Povesti o obci
Povesti o obci
Povesti o obci
Povesti o obci
Povesti o obci
Povesti o obci
Povesti o obci
Povesti o obci
Povesti o obci
Povesti o obci
Povesti o obci
Povesti o obci
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster
posledná aktualizácia: 14.04.2013