Dnes je , meniny má
Odpust 2018 Liptovská Osada - posledný s našim pánom farárom Petrom
Odpustovú sv. omšu celebroval spolužiak pána farára vdp. Mgr.Petra Žofiaka a to Prof. PaedDr. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD., odborník na biblické vedy, teológ a publicista. V súčasnosti je prorektorom Katolíckej univerzity v Ružomberku pre zahraničné vzťahy a pôsobí vo vedení Federácie katolíckych univerzít Európy ako člen jej predsedníctva.
Jeho homília bola okrem iného aj o tom, že sa nemáme báť nechať Boha plniť na sebe jeho vôľu a mať trpezlivosť, ak nám Pán na naše "PREČO ?" neodpovedá hneď . Boh inak počíta čas a raz nám určite na všetko odpovie a mnoho vecí, doteraz nepochopených, pochopíme na inej úrovni . Boh nás miluje, on sa neteší z nášho utrpenia, utrpenie prišlo s hriechom. Zároveň nás povzbudil, aby sme boli veselými kresťanmi - Slovákmi, nie uhundranými a ustaranými, lebo už asi len pobyt v chudobnej Afrike, či niekde v Sýrii by nás presvedčil o tom, že sa nemáme až tak zle. Tešme sa z úspechov iných tak, ako sa tešila rodina Zachariáša a všetci sa v radosti uňho zišli. A keď sa Zachariášovi vrátila reč, nepreklínal Pána - "Prečo Pane?!", ale velebil Pána za jeho dobrodenia a vedel, že sa na ňom splnila Božia vôľa....... "Ján sa bude volať". (lf)
Ďakujeme za toto duchovné "cvičenie" a povzbudenie.
Farníci L.Osady
Odpust 2018
Odpust 2018
Odpust 2018
Odpust 2018
Odpust 2018
Odpust 2018
Odpust 2018
Odpust 2018
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster
posledná aktualizácia: 03.07.2018