Dnes je , meniny má
Odpustová slávnosť v našom farskom kostole sv. Jána Krstiteľa jún 2010

„Otvorme sa Kristovi, otvorme sa Božiemu slovu a dajme sa cestou, ktorú pripravil Ján !“

Takto zazneli úvodné slová otca biskupa Mons.Pavla Posáda z Českých Budejovíc, ktorého sme spolu s našim správcom farnosti vdp. Petrom Žofiakom, otcom Petrom a otcom Martinom privítali ako hlavného hosťa a celebranta na slávnostnej odpustovej sv. omši dňa 20.6.2010.

Aký odkaz a aké povzbudenie sme dostali od otca biskupa počas homílie?

Ján Krstiteľ mal poslanie, ukázať na Krista, na „Božieho baránka“.

Vzťah Ježiša a Jána? Bol to vzťah plný úcty a rešpektu. Rovnaké vzťahy boli aj medzi ich učeníkmi. Tieto vzťahy poukazujú aj na dnešnú Cirkev, ktorá je dynamickým útvarom, ktorý sa pohybuje a kráča dopredu. Hoci aj tu často vzniká nejaké napätie, ale to k Cirkvi tiež patrí, pretože Cirkev nespí, neustrnula....

Sloboda Božích detí sa dá uplatňovať len v jednote a láske. Každý si môže zvoliť spôsob duchovného života, ktorý zodpovedá jeho vnútornému rozloženiu a tieto rôznorodosti Cirkev obohacujú a krášlia ju.

Pane daj, aby sa slová tejto modlitby naplnili na nás všetkých:

„Aby si mal, Pane, pripravený dokonalý ľud, Cirkev aby bola živým spoločenstvom a daj nám dary Ducha Svätého, aby sme v Cirkvi prežívali nádhernú jednotu rôznorodosti vo vzájomnej úcte a láske.“

( z homílie otca biskupa P.Posáda)

Odpust 2010
Odpust 2010
Odpust 2010
Odpust 2010
Odpust 2010 Odpust 2010 Odpust 2010  
späť na záznamy z akcií farnosti
Odpust 2010
Odpust 2010
Odpust 2010
Odpust 2010
Odpust 2010
Odpust 2010
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster
posledná aktualizácia: 29.12.2010