Dnes je , meniny má
Mariazell – Mariánka – Šaštín
To bola púť Osaďanov v dňoch 28. a 29.8.2010.
Prečo chodíme na púte? Každý organizmus potrebuje občas vzpruhu, vitamíny, posilu. Takúto posilu a povzbudenie potrebuje aj ľudská duša, aby neostala v stereotype života smutná, prázdna, chorá .....a aby človek nezabudol, prečo žije a to, že všetko krásne okolo neho dostal od Boha z veľkej nezištnej lásky a všetky pútnické miesta so svojou vznešenosťou sú pre neho, aby aj tam mohol prísť a oslavovať Boha a načerpať „nové vitamíny“ pre svoju dušu. Pútnické miesta sú tiež Božím darom.
Bazilika v Mariazelli akoby rozprávala o vznešenosti Boha a na sv. omši v kaplnke pri bazilike nám otec Mojžiš pripomenul, že Mária je blahoslavená, ale len nie preto, že porodila, dojčila a starala sa o Ježiša, ale hlavne preto, že plnila Božiu vôľu a to Boh čaká aj od nás.
Krížovou cestou na Kalvárii Mariazelli, ktorú viedol vdp. Peter Žofiak, sme si pripomenuli, ako veľmi sa sťažujeme na málo času, málo času pre blížnych. Nájdeme si ho?
V dedinke Svätý Kríž v Rakúsku v kostolíku s relikviou sv. kríža nám vdp. Martin Mojžiš priblížil históriu Ježišovho kríža.
Na sv. omši v Mariánke sme počuli doslova výzvu!

Kto sa povyšuje bude ponížený!“
V srdci pyšného nadutého človeka niet miesto pre ľudskú bytosť.
Boh nám daroval pokoru a skromnosť, Boh miluje všetkých kto príjme jeho dary.
Panna Mária je príkladom pokory, porodila Mesiáša a nezneužila svoje postavenie, pozíciu /nepovedala som matkou Mesiáša velebte ma/, svedčia o tom jej spôsob života a podmienky v ktorých žila.
Boh nás miluje skromných a pokorných.

Návšteva Baziliky v Šaštíne umocnila naše dojmy z tejto púte a veríme, že sila a radosť, akú sme načerpali zostane v nás veľmi dlho no a tešíme sa, keď budeme môcť znova niekde načerpať opäť nové „vitamíny“ pre dušu.

Ďakujeme nášmu správcovi farnosti Petrovi Žofiakovi, otcovi Martinovi Mojžišovi, nášmu sprievodcovi a vďaka patrí našej organizátorke p. Božke Ochabovej za jej snahu, ochotu a čas. Ale vďaka patrí aj celej veselej partii na tomto duchovnom výlete. A hlavne Pánu Bohu a Božej Matke.

Mariazell - Mariánka - Šaštín - púť Osaďanov 28. a 29. augusta 2010
Mariazell - Mariánka - Šaštín - púť Osaďanov 28. a 29. augusta 2010
Mariazell - Mariánka - Šaštín - púť Osaďanov 28. a 29. augusta 2010
Mariazell - Mariánka - Šaštín - púť Osaďanov 28. a 29. augusta 2010
Mariazell - Mariánka - Šaštín - púť Osaďanov 28. a 29. augusta 2010
Mariazell - Mariánka - Šaštín - púť Osaďanov 28. a 29. augusta 2010
Mariazell - Mariánka - Šaštín - púť Osaďanov 28. a 29. augusta 2010
Mariazell - Mariánka - Šaštín - púť Osaďanov 28. a 29. augusta 2010
Mariazell - Mariánka - Šaštín - púť Osaďanov 28. a 29. augusta 2010
Mariazell - Mariánka - Šaštín - púť Osaďanov 28. a 29. augusta 2010
Mariazell - Mariánka - Šaštín - púť Osaďanov 28. a 29. augusta 2010
Mariazell - Mariánka - Šaštín - púť Osaďanov 28. a 29. augusta 2010
Mariazell - Mariánka - Šaštín - púť Osaďanov 28. a 29. augusta 2010
Mariazell - Mariánka - Šaštín - púť Osaďanov 28. a 29. augusta 2010
Mariazell - Mariánka - Šaštín - púť Osaďanov 28. a 29. augusta 2010
Mariazell - Mariánka - Šaštín - púť Osaďanov 28. a 29. augusta 2010
Mariazell - Mariánka - Šaštín - púť Osaďanov 28. a 29. augusta 2010
Mariazell - Mariánka - Šaštín - púť Osaďanov 28. a 29. augusta 2010
Mariazell - Mariánka - Šaštín - púť Osaďanov 28. a 29. augusta 2010
Mariazell - Mariánka - Šaštín - púť Osaďanov 28. a 29. augusta 2010
Mariazell - Mariánka - Šaštín - púť Osaďanov 28. a 29. augusta 2010
Mariazell - Mariánka - Šaštín - púť Osaďanov 28. a 29. augusta 2010
Mariazell - Mariánka - Šaštín - púť Osaďanov 28. a 29. augusta 2010
Mariazell - Mariánka - Šaštín - púť Osaďanov 28. a 29. augusta 2010
Mariazell - Mariánka - Šaštín - púť Osaďanov 28. a 29. augusta 2010
Mariazell - Mariánka - Šaštín - púť Osaďanov 28. a 29. augusta 2010
Mariazell - Mariánka - Šaštín - púť Osaďanov 28. a 29. augusta 2010
Mariazell - Mariánka - Šaštín - púť Osaďanov 28. a 29. augusta 2010
Mariazell - Mariánka - Šaštín - púť Osaďanov 28. a 29. augusta 2010
Mariazell - Mariánka - Šaštín - púť Osaďanov 28. a 29. augusta 2010
Mariazell - Mariánka - Šaštín - púť Osaďanov 28. a 29. augusta 2010
Mariazell - Mariánka - Šaštín - púť Osaďanov 28. a 29. augusta 2010
Mariazell - Mariánka - Šaštín - púť Osaďanov 28. a 29. augusta 2010
Mariazell - Mariánka - Šaštín - púť Osaďanov 28. a 29. augusta 2010
Mariazell - Mariánka - Šaštín - púť Osaďanov 28. a 29. augusta 2010
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster
posledná aktualizácia: 29.12.2010