Dnes je , meniny má
Liptovská Osada splnila sľub

Dňa 28. marca 1945 sa obec Liptovská Osada len tesne vyhla vyhladeniu. Vďaka zato patrí kňazovi vdp. Štefanovi Vaverčákovi, ktorý dokázal presvedčiť nemeckého veliteľa, že nedávna činnosť v okolí obce bola dielom sovietskych vojakov a nie partizánov.“
Na pamiatku tejto udalosti je dnes na stene Rímskokatolíckeho kostola sv. Jána Krstiteľa umiestnená pamätná tabuľa.
V tom čase sľúbili obyvatelia Liptovskej Osady, že ako poďakovanie za záchranu obyvateľov postavia kríž.
Kríž bol postavený dňa 16.8.2012 na Prievalci tesne po sviatku Nanebovzatia Panny Márie a to o 9:45 hod.
Je to historická udalosť. Dať sľub je vážne rozhodnutie, ktoré si vyžaduje aj veľkú zodpovednosť splniť ho. Sľub obyvateľov Liptovskej Osady bol splnený po 67 rokoch.
Veríme, že i  takáto udalosť nás prenikne. Pocítime vďačnosť za životy mnohých. No veríme, že kríž sa nestane len kusom dreva na kopci, ale vážnym symbolom, ktorý nám pripomína Toho, komu hlavne za svoje životy ďakujeme.

Kríž je dobre viditeľný od pamätnej tabule na našom kostole v pohľade na Prievalec.

Ďakujeme starostovi obce Ing. Robertovi Kuzmovi a všetkým, ktorí prispeli k uskutočneniu tejto udalosti od začiatočných prác prípravy dreva, výroby kríža, prípravy miesta na osadenie, konečných prác pri osádzaní a úprave okolia kríža. Priložené fotografie vám priblížia atmosféru tejto akcie.

Veríme, že tak ako naplánoval náš správca farnosti Mgr. Peter Žofiak, bude kríž posvätený spišským diecéznym biskupom Mons. Štefanom Sečkom 26.8.2012 tesne po ďalšej historickej udalosti - konsekrácii nášho Rímskokatolíckeho kostola sv. Jána Krstiteľa a to po 89 ročnej dobe čakania od jeho benifikácie (jednoduchého požehnania). (lf)

Príprava a osádzanie kríža na Prievalci
Príprava a osádzanie kríža na Prievalci
Príprava a osádzanie kríža na Prievalci
Príprava a osádzanie kríža na Prievalci
Príprava a osádzanie kríža na Prievalci
Príprava a osádzanie kríža na Prievalci
Príprava a osádzanie kríža na Prievalci
Príprava a osádzanie kríža na Prievalci
Príprava a osádzanie kríža na Prievalci
Príprava a osádzanie kríža na Prievalci
Príprava a osádzanie kríža na Prievalci
Príprava a osádzanie kríža na Prievalci
Príprava a osádzanie kríža na Prievalci
Príprava a osádzanie kríža na Prievalci
Príprava a osádzanie kríža na Prievalci
Príprava a osádzanie kríža na Prievalci
Príprava a osádzanie kríža na Prievalci
Príprava a osádzanie kríža na Prievalci
Príprava a osádzanie kríža na Prievalci
Príprava a osádzanie kríža na Prievalci
Príprava a osádzanie kríža na Prievalci
Príprava a osádzanie kríža na Prievalci
Príprava a osádzanie kríža na Prievalci
Príprava a osádzanie kríža na Prievalci
Príprava a osádzanie kríža na Prievalci
Príprava a osádzanie kríža na Prievalci
Príprava a osádzanie kríža na Prievalci
Príprava a osádzanie kríža na Prievalci
Príprava a osádzanie kríža na Prievalci
Kríž na Prievalci postavený 16.8.2012
 
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster
posledná aktualizácia: 14.09.2012