Dnes je , meniny má

Kto bol Jozef Kušinský?

Jozef Kušinský bol jedným z najdlhšie pôsobiacich kňazov v Liptovskej Osade. Pôsobil tu od 23.11.1856 až do svoje smrti 18.11.1890.
Doba nastupujúcej maďarizácie preverila jeho postoje k slovenskému národu. Bol stúpencom Štefana Moyzesa a potom propagátorom Spolku sv. Vojtecha, ktorí udržiavali národné povedomie aj v Liptovskej Osade.
Počas svojho pôsobenia vybudoval u nás nový cintorín, neobarokovú kaplnku, zaviedol povinnú školskú dochádzku.
Dal sa pochovať do murovanej krypty, ktorá dodnes stojí.
Krypta bola v dezolátnom stave . Posledná obnova sa konala pred cca 40 rokmi.
Po dohode s pánom Milanom Vlnieškom z Prievidze, ktorý sponzoroval nákup materiálu na opravu hrobky v sume 740 € bola hrobka obnovená.
Náklady obce za vykonanú prácu na oprave hrobky boli 900 €.

Dnes už stojí hrobka na našom cintoríne nie ako ruina, ale ako ozdoba, pretože miesto odpočinku zakladateľa cintorína si zaslúži patričnú úctu.

Ďakujeme pánovi Milanovi Vlnieškovi (rodákovi z Liptovskej Osady), Obci Liptovská Osada a chlapom z Liptovskej Osady, ktorí túto prácu vykonali.

Ako? Posúďte sami podľa fotodokumentácie.

Kto bol Jozef Kušinský? Kto bol Jozef Kušinský? Kto bol Jozef Kušinský? Kto bol Jozef Kušinský? Kto bol Jozef Kušinský?
Kto bol Jozef Kušinský? Kto bol Jozef Kušinský? Kto bol Jozef Kušinský? Kto bol Jozef Kušinský? Kto bol Jozef Kušinský?
 
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster
posledná aktualizácia: 05.11.2012