Dnes je , meniny má
Všetci spolu!

Mnohí v našom okolí nesú mlčky svoj kríž choroby, postihnutia, bolesti, trápenia.

Všímame si ich? Chceme im pomôcť?

My, čo trpíme, pýtame sa, prečo??????????

Priznajme si, že málokto zo zdravých ľudí, ktorí nemajú vážnejší zdravotný problém, ani zdravotne postihnutého v rodine, si uvedomí, ako ťažko je niekedy zvládnuť takýmto ľuďom jeden obyčajný deň. Často prechádzame okolo zdravotne postihnutých bez povšimnutia, možno len s malým pocitom súcitu...ale nič viac.

Málokto z nás je pre zdravotne postihnutých ľudí „Veronikou“, okrem ich najbližších, ktorí im venujú všetko, celú svoju existenciu, žijú pre nich, trpia s nimi, ale i radujú sa s nimi .

Možno krížová cesta na 3. pôstnu nedeľu 2011 v našom farskom kostole s témou: Pomôžme niesť kríž našim chorým a zdravotne postihnutým – nás „prinútila“ zamyslieť sa nad touto dôležitou skutočnosťou, že všetci patríme k sebe . Máme sa radovať a byť vďační aj za maličkosti , za každý, aj keď malý posun dopredu.....vďační za každý prežitý deň, v ktorom nám nechýbala láska našich blízkych.

Krížová cesta - 3. pôstna nedeľa, 27. marec 2011
Krížová cesta - 3. pôstna nedeľa, 27. marec 2011
Krížová cesta - 3. pôstna nedeľa, 27. marec 2011
Krížová cesta - 3. pôstna nedeľa, 27. marec 2011
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster
posledná aktualizácia: 17.05.2011