Dnes je , meniny má
Osaďania v Krivej

Dňa 27. júla 2010 sa naši farníci spolu so správcom farnosti Vdp. Petrom Žofiakom, Vdp. Petrom Sališom a Vdp. Martinom Mojžišom zúčastnili „duchovného stretnutia“ s prvou blahoslavenou na Slovensku – sestrou Zdenkou Schelingovou.

Tento deň môžeme nazvať aj „historickým dňom“. Do jedného uzla sa spojili dve farnosti - Liptovská Osada a Krivá a to fyzicky aj duchovne.

Toto stretnutie sa udialo vďaka dvom veľkým osobnostiam: sestre Zdenke a Vsdp. Štefanovi Koštialovi. Títo dvaja ľudia preukázali v ťažkých časoch prenasledovania odvahu a statočnosť. Ako sa asi rozprávali, ako veci plánovali, keď išlo o záchranu kňaza? To ostáva pre nás veľkým tajomstvom, vieme však, že sa stretli spolu v správnom čase na správnom mieste. Vďaka týmto ľuďom, ktorých cieľom bolo pomáhať druhým a zachovať národné a kultúrne dedičstvo si naše dve dediny majú čo povedať.......

(z príhovoru Vdp. Ondreja Lajčina – farára v Krivej)


V homílii sa prihovoril veriacim otec Peter Sališ :

Prečo sme tu? Pretože Ježiš – obetný Boží baránok je dôvodom nášho stretnutia. On dal dar života pánu prelátovi Štefanovi Koštialovi aj sestre Zdenke. Oni boli zasa verní Božiemu baránkovi a obaja sa mu obetovali.

Február 1952 týchto dvoch ľudí spojil a obidvoch zasiahlo utrpenie, hoci každého iným spôsobom. Totalitná moc, ktorá im ublížila bola však ohraničená, Božia moc je ale večná.

Aj my sme dnes často pokúšaní a odvádzaní od Boha, ale prosme ho stále o vernosť v každodennom živote o „trvalý postoj ochoty – byť verný !“......................


Po skončení svätej omše sa pútnikom prihovoril Ing. Jozef Habovštiak, ktorý priblížil život sestry Zdenky a zážitky ľudí, ktorí mali možnosť byť v jej blízkosti a podať svedectvo nám ostatným o tom, ako dokázala sestra Zdenka zmeniť mnoho životov k lepšiemu. Veríme, že bude aj za nás orodovať v nebi u Pána, aby sme naozaj zostali „verní" za každých okolností.

Pri odchode z Krivej sa s nami  osaďanmi pozdravil aj náš bývalý správca farnosti Vdp. Janko Kuboš.

Ďakujeme Pánu Bohu, kňazom a všetkým organizátorom za tento nádherný duchovný zážitok.

Osaďania v Krivej - 27. júl 2010
Osaďania v Krivej - 27. júl 2010
Osaďania v Krivej - 27. júl 2010
Osaďania v Krivej - 27. júl 2010
Osaďania v Krivej - 27. júl 2010 Osaďania v Krivej - 27. júl 2010 Osaďania v Krivej - 27. júl 2010 Osaďania v Krivej - 27. júl 2010
späť na záznamy z akcií farnosti
Osaďania v Krivej - 27. júl 2010
Osaďania v Krivej - 27. júl 2010
Osaďania v Krivej - 27. júl 2010
Osaďania v Krivej - 27. júl 2010
Osaďania v Krivej - 27. júl 2010
Osaďania v Krivej - 27. júl 2010
Osaďania v Krivej - 27. júl 2010
Osaďania v Krivej - 27. júl 2010
Osaďania v Krivej - 27. júl 2010
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster
posledná aktualizácia: 29.12.2010