Dnes je , meniny má

Nedeľa 26. augusta 2012 sa stala historickým dňom

„Veriaci ľudia odjakživa cítili potrebu  sa schádzať na miestach, kde by mohli zušľachtiť nie len svoje telo, ale aj svoju dušu, Takýmto miestom je aj kostol, ktorého veža sa týči vysoko k „nebu“, ako zdvihnutý prst, aby nám pripomínala, že sme povolaní pre večnosť.
Kostol je dielom ľudských rúk a hoci toto  dielo je krásne, je len predobrazom toho, ako máme budovať chrámy svojich sŕdc..............
Pomazaním kostola zasväcujeme toto miesto výlučne Bohu a v ňom posväcujeme samých seba, ako živé Božie chrámy...............“

(z príhovoru  spišského diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku pri príležitosti posvätenia nášho farského kostola sv. Jána Krstiteľa)

Dňa 26.augusta 2012 sa v našom farskom kostole sv. Jána Krstiteľa slúžila slávnostná svätá omša, pri ktorej bol náš kostol posvätený po 89 rokoch od jeho požehnania v r. 1923.

„Je to historický deň, ktorý sa už v tomto kostole nezopakuje, lebo všetko, čo sa pomaže svätým olejom, zostáva pomazané navždy............. hoci by došlo v ňom k ďalším zmenám a rekonštrukciám. Jedna veľká etapa sa po desiatkach rokov práce, modlitieb a finančných darov ukončila.

Vám, milí osaďania, patrí za to z hĺbky môjho srdca veľká vďaka!“       

(Mgr. Peter Žofiak –správca farnosti)

(lf a foto AH)

Konsekrácia Rímskokatolíckeho kostola sv. Jána Krstiteľa
Konsekrácia Rímskokatolíckeho kostola sv. Jána Krstiteľa
Konsekrácia Rímskokatolíckeho kostola sv. Jána Krstiteľa
Konsekrácia Rímskokatolíckeho kostola sv. Jána Krstiteľa
Konsekrácia Rímskokatolíckeho kostola sv. Jána Krstiteľa
Konsekrácia Rímskokatolíckeho kostola sv. Jána Krstiteľa
Konsekrácia Rímskokatolíckeho kostola sv. Jána Krstiteľa
Konsekrácia Rímskokatolíckeho kostola sv. Jána Krstiteľa
Konsekrácia Rímskokatolíckeho kostola sv. Jána Krstiteľa
Konsekrácia Rímskokatolíckeho kostola sv. Jána Krstiteľa
Konsekrácia Rímskokatolíckeho kostola sv. Jána Krstiteľa
Konsekrácia Rímskokatolíckeho kostola sv. Jána Krstiteľa
Konsekrácia Rímskokatolíckeho kostola sv. Jána Krstiteľa
Konsekrácia Rímskokatolíckeho kostola sv. Jána Krstiteľa
Konsekrácia Rímskokatolíckeho kostola sv. Jána Krstiteľa
Konsekrácia Rímskokatolíckeho kostola sv. Jána Krstiteľa
Konsekrácia Rímskokatolíckeho kostola sv. Jána Krstiteľa
Konsekrácia Rímskokatolíckeho kostola sv. Jána Krstiteľa
Konsekrácia Rímskokatolíckeho kostola sv. Jána Krstiteľa
Konsekrácia Rímskokatolíckeho kostola sv. Jána Krstiteľa
Konsekrácia Rímskokatolíckeho kostola sv. Jána Krstiteľa
Konsekrácia Rímskokatolíckeho kostola sv. Jána Krstiteľa
Konsekrácia Rímskokatolíckeho kostola sv. Jána Krstiteľa
Konsekrácia Rímskokatolíckeho kostola sv. Jána Krstiteľa
Konsekrácia Rímskokatolíckeho kostola sv. Jána Krstiteľa
Konsekrácia Rímskokatolíckeho kostola sv. Jána Krstiteľa
Konsekrácia Rímskokatolíckeho kostola sv. Jána Krstiteľa
Konsekrácia Rímskokatolíckeho kostola sv. Jána Krstiteľa
Konsekrácia Rímskokatolíckeho kostola sv. Jána Krstiteľa
 
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster
posledná aktualizácia: 17.11.2013