Dnes je , meniny má

Uvítanie knihy do literárneho života

Dňa 23. júna 2015 sme boli účastníkmi veľmi peknej a milej slávnosti a zároveň recepcie pri príležitosti uvítania knihy autora Ing. Viktora Húšťavu a už zosnulého RNDr. Emila Šípku CSc. „ Kultúrne a stavebné pamätihodnosti Liptovskej Osady v historickej retrospektíve“.

Ing. Viktor Húšťava nás previedol stručne obsahom jednotlivých kapitol knihy, oboznámil nás s pohnútkami a dôvodmi, vedúcimi ku spracovaniu tejto knihy a zároveň s vďakou spomínal na Doc. Emila Šípku, s ktorým si túto knihu plánovali napísať a vydať, tiež poďakoval všetkým, ktorí mu pomohli pri spracovaní a vydaní tejto publikácie.

Účastníkmi slávnosti boli PhDr. Peter Vítek, riaditeľ Štátneho archívu Bytča, ktorý sa tešil, že sa uvádza do života kniha otca jeho spolužiaka. Knihu označil ako predvoj toho, čo sa o Liptovskej Osade ešte napíše a  s úctou sa vyjadril k tomu, že autor sa vyhol neprebádaným veciam a svojim dielom rozoral pole histórie vývoja obce, ktorá je veľa rokov zahmlená. Poprial knihe, nech je tak čítaná, že bude v rukách mnohých zodraná !!!

Hosťami akcie boli aj členovia Komunitnej nadácie Liptov Ing. Miroslav Trepáč, ktorý knihu nazval zrnom, klíčiacim pre budúcnosť a Ing. Ivica Multáňová sa vyjadrila heslom: „Ľúbiť Liptov znamená, že Liptáci sa ľúbia, a to je predpoklad, že si aj v dnešnej modernej dobe budú odovzdávať hodnoty z generácie na generáciu, lebo správne hodnoty sú veľkou vzácnosťou.

Ing. Róbert Kuzma, starosta obce, poďakoval autorovi, pánu Húšťavovi, za námahu, ale aj chuť a trpezlivosť pri spracovávaní knihy, ktorá je pre obec dôležitá. Poďakoval pani Šípkovej a pani Húšťavovej za podporu svojich manželov.

Akcie sa zúčastnili aj sponzori knihy, poslanci OZ, učitelia a riaditeľ školy L .Osada, členky ZPOZ so svojim kultúrnym programom a Mária Vlniešková pri tejto príležitosti venovala autorovi knihy svoju vlastnú báseň: „Kniha“. Valentínka Kvorková zahrala na svojom akordeóne a Martinka Chmelanová zarecitovala časť diela: „ Proglas“, ktorý k tomuto dňu určite patril.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k tejto vzácnej akcii.

(text lf, foto Z.Klubicová)

Uvítanie knihy do literárnho života
Uvítanie knihy do literárnho života
Uvítanie knihy do literárnho života
Uvítanie knihy do literárnho života
Uvítanie knihy do literárnho života
Uvítanie knihy do literárnho života
Uvítanie knihy do literárnho života
Uvítanie knihy do literárnho života
Uvítanie knihy do literárnho života
Uvítanie knihy do literárnho života
Uvítanie knihy do literárnho života
Uvítanie knihy do literárnho života
Uvítanie knihy do literárnho života
Uvítanie knihy do literárnho života
Uvítanie knihy do literárnho života
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster
posledná aktualizácia: 25.06.2015