Dnes je , meniny má
Jasličová akadémia - 25. december 2010

„Krajšej zvesti veru niet, než je táto dobrá správa,
Boh tak veľmi ľúbi svet, že spasenie nám dáva!“

......z celého srdiečka spievali malí anjelíci, pastieri, králi, veľkňazi i radcovia..... skrátka všetci, ktorí mali svoju úlohu v nádhernej jasličkovej akadémii, ktorú sme mohli s pôžitkom sledovať v našom farskom kostole na sviatok Božieho narodenia 25.12.2010.

Aká je odpoveď na otázku, kde má človek hľadať lásku, aby boli spasení, ľudia hriechom zranení?

Tu je niekoľko odpovedí, ktoré zazneli z úst našich deti:

„Keď sa zobudíš so želaním milovať Boha a v ňom bratov.....“
„Keď sa daruješ Pánovi, ktorý trpí v biednych...“
„Keď podáš ruku tomu, čo Ťa urazil...“
„Keď sa zamyslíš nad tým, ako sa chováš k Bohu a ľuďom...“
„Keď pomôžeš človeku, ktorý už nemá silu....“
„Keď vychovávaš deti ku skromnosti....“

...vtedy sú Vianoce!!!!!!

Ak však zistíš, že svet dobra Ťa necháva ľahostajným a Ty si schopný myslieť iba na seba, prestaň sa usmievať, lebo.........

.....Vianoce od Teba odišli!!!!!!! 

Vianoce sú živé a živé aj zostanú, ak zostane Ježiš v našich srdciach navždy!

(vdp. P.Žofiak)

Ďakujeme všetkým deťom a mládeži za trpezlivosť a ochotu pri nácvikoch, samozrejme našej „režisérke“ PaedDr. Monike Haluškovej, správcovi farnosti Mgr. Petrovi Žofiakovi a všetkým, ktorí pomáhali pri organizovaní tejto jasličkovej akadémie.

Už teraz sa tešíme na budúci rok!

Jasličková pobožnosť - 25. december 2010
Jasličková pobožnosť - 25. december 2010
Jasličková pobožnosť - 25. december 2010
Jasličková pobožnosť - 25. december 2010
Jasličková pobožnosť - 25. december 2010
Jasličková pobožnosť - 25. december 2010
Jasličková pobožnosť - 25. december 2010
Jasličková pobožnosť - 25. december 2010
Jasličková pobožnosť - 25. december 2010
Jasličková pobožnosť - 25. december 2010
Jasličková pobožnosť - 25. december 2010
Jasličková pobožnosť - 25. december 2010
Jasličková pobožnosť - 25. december 2010
Jasličková pobožnosť - 25. december 2010
Jasličková pobožnosť - 25. december 2010
Jasličková pobožnosť - 25. december 2010
Jasličková pobožnosť - 25. december 2010
Jasličková pobožnosť - 25. december 2010
Jasličková pobožnosť - 25. december 2010
Jasličková pobožnosť - 25. december 2010
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster
posledná aktualizácia: 29.12.2010