Dnes je , meniny má
Jasličová pobožnosť - 25. december 2009

…………… svet sníval sny prízemné, chcel vládu a víťazstvá, len málokto z písma vie, že Boh iný spôsob má……..

Boh to teda naplánoval inak, ako to chceli ľudia. To je zvláštne. My ľudia pozeráme na to vonkajšie. Na moc, bohatstvo, krásu, múdrosť. Podľa toho si vyberáme často priateľov. Boh si však cenní čisté srdce, chudobu, pokoru, lásku, poslušnosť. Boh hľadá krásu duše a múdrosť, ktorá hľadá dobro iných.

Touto myšlienkou bola naplnená tohtoročná jasličková pobožnosť, ktorú nám ponúkli naše deti a mládež zo spoločenstva Jasot pod vedením pani učiteľky Moniky na sviatok Božieho narodenia 25.12.2009.

Jasličková pobožnosť - 25. december 2009
Jasličková pobožnosť - 25. december 2009
Jasličková pobožnosť - 25. december 2009
Jasličková pobožnosť - 25. december 2009
Jasličková pobožnosť - 25. december 2009
Jasličková pobožnosť - 25. december 2009
Jasličková pobožnosť - 25. december 2009
Jasličková pobožnosť - 25. december 2009

Vo farskom kostole sa všetkým našim rodičom starým rodičom, ujom, tetám, babkám, ale aj hosťom znova sprítomnila čarovná udalosť, ktorá sa veľmi dávno stala v Betleheme Narodenie Ježiša.
Naše deti prežívali túto slávnosť s iskrou v očkách aj v hlase a počas programu ich mohli dobre vidieť aj všetci tí, ktorí sedeli v zadných laviciach kostola, pretože celý program bol snímaný kamerou a zároveň premietaný na plátno.
Myslíme si, že všetci sme mali z tejto slávnosti veľmi krásny zážitok a už sa tešíme na budúcoročnú jasličkovú.

Jasličková pobožnosť - 25. december 2009
Jasličková pobožnosť - 25. december 2009
Jasličková pobožnosť - 25. december 2009
Jasličková pobožnosť - 25. december 2009
Jasličková pobožnosť - 25. december 2009
Jasličková pobožnosť - 25. december 2009
Jasličková pobožnosť - 25. december 2009
Jasličková pobožnosť - 25. december 2009

Na záver programu náš vdp. Peter Žofiak povedal, že ak takéto odhodlanie a snaha o dobro ostane v srdciach týchto detí až do ich dospelosti, tak sa o svoju vieru nemusí obávať ani naša dedina, ani naše Slovensko.

Zároveň ďakujeme všetkým zaangažovaným za tento duchovný zážitok.

Jasličková pobožnosť - 25. december 2009
Jasličková pobožnosť - 25. december 2009
Jasličková pobožnosť - 25. december 2009
Jasličková pobožnosť - 25. december 2009
Jasličková pobožnosť - 25. december 2009
Jasličková pobožnosť - 25. december 2009
Jasličková pobožnosť - 25. december 2009
Jasličková pobožnosť - 25. december 2009
Jasličková pobožnosť - 25. december 2009
Jasličková pobožnosť - 25. december 2009
Jasličková pobožnosť - 25. december 2009
Jasličková pobožnosť - 25. december 2009
Jasličková pobožnosť - 25. december 2009
Jasličková pobožnosť - 25. december 2009
Jasličková pobožnosť - 25. december 2009
Jasličková pobožnosť - 25. december 2009
Jasličková pobožnosť - 25. december 2009
Jasličková pobožnosť - 25. december 2009  
Jasličková pobožnosť - 25. december 2009
Jasličková pobožnosť - 25. december 2009
Jasličková pobožnosť - 25. december 2009
Jasličková pobožnosť - 25. december 2009
Jasličková pobožnosť - 25. december 2009
Jasličková pobožnosť - 25. december 2009
Jasličková pobožnosť - 25. december 2009
Jasličková pobožnosť - 25. december 2009
Jasličková pobožnosť - 25. december 2009
Jasličková pobožnosť - 25. december 2009
Jasličková pobožnosť - 25. december 2009
Jasličková pobožnosť - 25. december 2009
Jasličková pobožnosť - 25. december 2009
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster
posledná aktualizácia: 21.01.2010