Dnes je , meniny má
Jasličková besiedka - 25. december 2008

Znie to neuveriteľne, ale bolo to naozaj tak. Naša farnosť sa v deň Narodenia Pána 25. 12. 2008 na chvíľu zmenila na Betlehem, kostol sa stal betlehemskou maštaľkou, ktorá prichýlila Máriu, Jozefa i dieťa Ježiša. Boli tam pastieri, anjeli i králi z ďalekých krajín, ktorí prišli privítať Ježiška v jasličkách, boli tam i deťúrence, ktoré krásne spievali, recitovali - to všetko sa udialo preto, aby naše deti, miništranti a speváci takto spolu s rodičmi a ostatnými veriacimi spomínali na to, čo sa udialo v ozajstnom meste Betleheme, v čase narodenia Pána Ježiša.
Týmto krásnym programom všetci chceli svojou snahou a talentom chváliť Pána Boha a ďakovať mu za všetky Jeho dary.
Tak ako povedal pán farár, Boh na toto nikdy nezabudne a zahrnie všetkých svojimi milosťami a hoci je v našej farnosti jasličková slávnosť každý rok, vždy zaujme niečim novým a je vždy úžasná. Vďaka našim deťom, pani učiteľke Monike i rodičom.

Jasličková slávnosť 25. december 2008
Jasličková slávnosť 25. december 2008
Jasličková slávnosť 25. december 2008
Jasličková slávnosť 25. december 2008
Jasličková slávnosť 25. december 2008 Jasličková slávnosť 25. december 2008 Jasličková slávnosť 25. december 2008 Jasličková slávnosť 25. december 2008
Jasličková slávnosť 25. december 2008 Jasličková slávnosť 25. december 2008 Jasličková slávnosť 25. december 2008 Jasličková slávnosť 25. december 2008
Jasličková slávnosť 25. december 2008 Jasličková slávnosť 25. december 2008 Jasličková slávnosť 25. december 2008 Jasličková slávnosť 25. december 2008
  Jasličková slávnosť 25. december 2008 Jasličková slávnosť 25. december 2008  
späť na záznamy z akcií farnosti
Jasličková slávnosť 25. december 2008
Jasličková slávnosť 25. december 2008
Jasličková slávnosť 25. december 2008
Jasličková slávnosť 25. december 2008
Jasličková slávnosť 25. december 2008
Jasličková slávnosť 25. december 2008
 
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster
posledná aktualizácia: 18.06.2009