Dnes je , meniny má
MUDr. František Hoffmann - čestný občan obce Liptovská Osada

Dňa 3. februára 2015 na zasadnutí obecného zastupiteľstva udelil starosta obce Ing. Róbert Kuzma v zmysle ustanovenia §11 odst.4, zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení titul "Čestný občan obce Liptovská Osada" MUDr. Františkovi Hoffmannovi, za jeho 36 ročnú obetavú, zodpovednú a profesionálnu prácu v oblasti zubného lekárstva v našej obci.

Lekár František Hoffmann pracoval v našej obci od 16.5.1979 do 31.12.2014. Jeho prvou ambulanciou boli priestory terajšej fary Československej cirkvi a v nových priestoroch zdravotného strediska začal pracovať 15.7. 1987. Jeho prvým pacientom v nových priestoroch bol pán Vasil Klubica starší a zároveň bol aj jeho posledným pacientom v r. 2014. Pán doktor bol známy tým, že poznal celé rodiny a tak si mohol aj vytvárať obraz o genetike, ktorá ovplyvňovala zdravie zubov. Podľa jeho vyjadrenia, mal Osaďanov rád a je isté, že ho mali radi všetci jeho pacienti, pretože jeho prístup nebol len profesionálny, ale aj veľmi ľudský a prívetivý. Bude nám mnohým chýbať a aj touto cestou mu ďakujeme za všetkých našich občanov, jeho pacientov. Určite aj tu bude platiť, že na tohto človeka si budeme spomínať hlavne preto, že sme sa pri ňom cítili naozaj dobre.

"Medicína je nie len profesia, povolanie, ale aj umenie," tieto slová platia o našom pánu doktorovi Hoffmannovi určite na 100 %, pretože k svojej profesii prikladal u svojich klientov aj nadstavbu, ktorou bol
láskavý prístup k človeku a pohoda, ktorá vyžarovala aj z toho, že si pri svojej práci poväčšine spieval.

Pán doktor František Hoffmann, ďakujeme Vám!
(text lf, foto Z. Klubicová)

späť na archív obecných akcií
MUDr. František Hoffmann - čestný občan obce Liptovská Osada
MUDr. František Hoffmann - čestný občan obce Liptovská Osada
MUDr. František Hoffmann - čestný občan obce Liptovská Osada
MUDr. František Hoffmann - čestný občan obce Liptovská Osada
MUDr. František Hoffmann - čestný občan obce Liptovská Osada
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster
posledná aktualizácia: 04.02.2015