Dnes je , meniny má
Deň učiteľov - 28. marec 2011

„Dnešní učitelia pôsobia v dobe, kedy sa žiaci učia žiť v zriadení, ktoré sa nazýva: Demokracia. Ich zodpovednou úlohou a poslaním je vysvetliť a vštepiť žiakom správne zásady a princípy, pretože nesprávnym pochopením podstaty demokracie, by sa mohli mnohí domnievať, že demokracia je, keď je všetko dovolené všetkým.
Teda okrem vzdelávania v učebných predmetoch preberajú dnešní učitelia na seba aj túto úlohu a v mnohých prípadoch nahrádzajú rodinu a preberajú jej formujúce poslanie.....“.

„Milí páni učitelia, pani učiteľky, vďaka Vám za všetku prácu, obetavosť, radosť i optimizmus! Prajem Vám veľa zdravia trpezlivosti a osobného šťastia!“

( Z príhovoru starostu obce Ing. Róberta Kuzmu dňa 28.3.2011 na slávnosti z príležitosti Dňa učiteľov)

Deň učiteľov 2011 Deň učiteľov 2011 Deň učiteľov 2011 Deň učiteľov 2011
Deň učiteľov 2011
Deň učiteľov 2011
Deň učiteľov 2011
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster
posledná aktualizácia: 30.03.2011