Dnes je , meniny má
Deň učiteľov 2010

"Dobrý učiteľ a dobrá škola robí človeka lepším." V takomto duchu sa niesol príhovor starostu Obce Róberta Kuzmu k našim učiteľom dňa 30.3.2010 na obecnom úrade , kde sa zišli učitelia Základnej školy s materskou školou spolu so svojim riaditeľom. Starosta obce zhodnotil dôležitosť tohto povolania a poďakoval za všetku prácu učiteľov vynaloženú pre dobro detí, ale aj pre dobro našej obce a jej zviditeľnenie.

Pri príležitosti Dňa učiteľov starosta obce predniesol príhovor, v ktorom vyzdvihol prácu všetkých učiteľov a odovzdal ďakovné listy:
Mgr. Ivanovi Žilinčarovi za dlhoročné pôsobenie vo funkcii riaditeľa a rozvoj Základnej školy s materskou školou v Liptovskej Osade
RNDr. Agáte Žilinčárovej
za dlhoročnú výchovno-vzdelávaciu prácu v Základnej škole s materskou školou v Liptovskej Osade
PaedDr. Jaroslave Koníčkovej
za tvorivé vedenie žiakov, reprezentáciu Základnej školy s materskou školou v Liptovskej Osade a Obce Liptovská Osada
Bc. Janke Dudákovej za dlhoročné a zodpovedné vedenie Materskej školy v Liptovskej Osade

Príhovor starostu obce

Deň učiteľov 2010 Deň učiteľov 2010 Deň učiteľov 2010 Deň učiteľov 2010
späť na archív obecných akcií
Deň učiteľov 2010
Deň učiteľov 2010
Deň učiteľov 2010
Deň učiteľov 2010
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster
posledná aktualizácia: 24.06.2010