Dnes je , meniny má
Deň chorých u nás v Liptovskej Osade

Aj napriek mrazom, klzkým uliciam a studenému vetru sa na sv. omši v deň chorých v našej farnosti dňa 11. 2. 2012 stretlo veľa ľudí, ktorí prijali pomazanie chorých z rúk nášho správcu farnosti Petra Žofiaka a otca Petra Sališa.

Okrem iného im duchovný otec povedal aj tieto slová:

„ Sviatosť pomazania chorých nie je strašiak, je to liek od toho najlepšieho lekára a preto sa jej nebojme.....utrpenie neobchádzalo ani svätých, neobchádza ani mnohých z nás. Možno sa často pýtame : „ Prečo, Pane ?“

A možno mnohí dostávajú tichú odpoveď ako sv. Terézia z  Avily: „ Pretože, Ja, Boh, takto zaobchádzam so svojimi priateľmi.“

Vy všetci, trpiaci a chorí ,môžete vyprosiť od Pána mnoho požehnania pre svojich drahých a tiež pre našu obec i farnosť.“

( z homílie správcu farnosti Petra Žofiaka)

Po sv. omši sa naši kňazi i chorí, ale i mládež a členovia pastoračnej rady stretli spolu na veselom a živom “agapé“ pri dobrom čaji, meteníkoch, šiškách a koláčikoch, ktoré isto každému chutili. Boli totiž upečené z lásky.

Vďaka patrí našim chorým za prijatie pozvania, správcovi farnosti, členom FPR, a tiež sponzorom: starostovi obce a riaditeľovi poľnohospodárskeho družstva, no a hlavne Pánu Bohu za zdarný priebeh tejto akcie. (lf)
Chvíľka venovaná našim chorým Chvíľka venovaná našim chorým Chvíľka venovaná našim chorým Chvíľka venovaná našim chorým
Chvíľka venovaná našim chorým Chvíľka venovaná našim chorým Chvíľka venovaná našim chorým Chvíľka venovaná našim chorým
Chvíľka venovaná našim chorým Chvíľka venovaná našim chorým Chvíľka venovaná našim chorým Chvíľka venovaná našim chorým
Chvíľka venovaná našim chorým Chvíľka venovaná našim chorým Chvíľka venovaná našim chorým Chvíľka venovaná našim chorým
Chvíľka venovaná našim chorým
Chvíľka venovaná našim chorým
Chvíľka venovaná našim chorým
Chvíľka venovaná našim chorým
Chvíľka venovaná našim chorým
Chvíľka venovaná našim chorým
Chvíľka venovaná našim chorým
Chvíľka venovaná našim chorým
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster
posledná aktualizácia: 13.02.2012