Dnes je , meniny má
Chorí si zaslúžia pozornosť, ich utrpenie má zmysel

Dňa 11. 2. 2011 sme si pripomenuli "Deň chorých". Pri tejto príležitosti bola slávená sv. omša za chorých v našej farnosti dňa 12.2.2011 o 15:00 hod. pri ktorej naši chorí prijali sviatosť pomazania chorých.

"Prečo musí byť na svete aj utrpenie? To je možno otázka mnohých z nás, skúsme sa však pozerať na utrpenie z iného zorného uhla, z Jóbovho uhla:
„Či len dobré veci máme prijímať od Pána?“....................................................
Ježiš sám sa nevyhýbal utrpeniu a  ak utrpenie použijeme ako obetu na rôzne dobré úmysly, vtedy má  všetko zmysel a vtedy utrpenie dokáže dokonca dávať silu a nie je zbytočné.“
povedal v homílii otec Martin Mojžiš.

Na konci sv.omše omše poďakoval náš správca farnosti vdp. Peter Žofiak všetkým chorým za ich utrpenie, za ich modlitby a obety, ktorými dokážu veľmi pomáhať celej našej farnosti. A keďže je čas fašiangov, pozval ich v mene svojom a v mene pastoračnej rady farnosti na malé posedenie a občerstvenie. Naši chorí si to určite zaslúžia.

Chorí si zaslúžia pozornosť, ich utrpenie má zmysel Chorí si zaslúžia pozornosť, ich utrpenie má zmysel Chorí si zaslúžia pozornosť, ich utrpenie má zmysel Chorí si zaslúžia pozornosť, ich utrpenie má zmysel
späť na archív obecných akcií
Chorí si zaslúžia pozornosť, ich utrpenie má zmysel
Chorí si zaslúžia pozornosť, ich utrpenie má zmysel
Chorí si zaslúžia pozornosť, ich utrpenie má zmysel
Chorí si zaslúžia pozornosť, ich utrpenie má zmysel
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster
posledná aktualizácia: 12.02.2012