Dnes je , meniny má
Sviatosť birmovania - 10. október 2010

...... človek vo svojom živote prechádza mnohými etapami, často sa ocitne pred vážnymi životnými míľnikmi, zažíva chvíle, ktoré neskôr považuje za jedny z najdôležitejších. Pre kresťana je takouto chvíľou prijatie sviatosti birmovania.....

(z príhovoru vdp. Petra Žofiaka)

Prijatie sviatosti birmovania v tomto roku je poznačené aj zaujímavým dátumom v kalendári 10.10.2010 o 10:00 – tak ako ľahko sa dá zapamätať tento dátum, možno ťažšie si bude zapamätať slová otca biskupa Štefana Sečku, ale možno predsa v mysliach i srdciach birmovancov, birmovných rodičov i rodičov niečo zostane. Chceme všetci tomu veriť.

......... každá sviatosť má dve polovice: Božiu a ľudskú (viditeľnú i neviditeľnú stránku).

Boh nám dáva úplnú slobodu a nenúti nás konať dobro. Vo sviatostiach nám dáva silu, aby sme to dokázali. My sami to musíme chcieť. Nechcime, aby sa zmenil náš otec, mama, súrodenec, sused, priateľ........zmeňme sa my. Začnime od seba. Duch sv. nám bude v tom pomáhať........

( z príhovoru otca biskupa Štefana Sečku)

Tak ako bola krásna slávnosť, tak nech sú aj krásne životy našich „nových dospelých kresťanov“, ale aj nás ostatných.

Sviatosť birmovania - 10. 10. 2010
Sviatosť birmovania - 10. 10. 2010
Sviatosť birmovania - 10. 10. 2010
Sviatosť birmovania - 10. 10. 2010
Sviatosť birmovania - 10. 10. 2010
Sviatosť birmovania - 10. 10. 2010
Sviatosť birmovania - 10. 10. 2010
Sviatosť birmovania - 10. 10. 2010
Sviatosť birmovania - 10. 10. 2010
Sviatosť birmovania - 10. 10. 2010
Sviatosť birmovania - 10. 10. 2010
Sviatosť birmovania - 10. 10. 2010
Sviatosť birmovania - 10. 10. 2010
Sviatosť birmovania - 10. 10. 2010
Sviatosť birmovania - 10. 10. 2010
Sviatosť birmovania - 10. 10. 2010
Sviatosť birmovania - 10. 10. 2010
Sviatosť birmovania - 10. 10. 2010
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster
posledná aktualizácia: 29.12.2010