Dnes je , meniny má
Slávnosť vo farskom kostole
Slávnosť vo farskom kostole - 60-te narodeniny vdp. Mgr. PaedDr. Martina MojžišaDňa 23. 4. 2010 sa vdp. Mgr. PaedDr. Martin Mojžiš dožil krásneho jubilea: 60 rokov života. Ako poďakovanie za túto milosť od Pána sa v sobotu 24. 4. 2010 slávila slávnostná svätá omša v našom farskom kostole sv. Jána Krstiteľa v Liptovskej Osade.
Sv. omšu celebroval Mons. Eduard Kojnok, emeritný biskup, koncelebrovali Mons. Štefan Sečka, spišský pomocný biskup a Mons. Pavel Posád, českobudějovický pomocný biskup. Spolu s nimi na sv. omši boli prítomní: gréckokatolícky generálny vikár košickej eparchie, rektor kňazského seminára v Badíne, vysokodôstojní páni dekani a spolubratia kňazi.
Otec Martin Mojžiš spolu so všetkým spolubratmi v kňazskej službe, ktorí prijali pozvanie na túto slávnosť, s našim správcom farnosti vdp. Mgr. Petrom Žofiakom a  tiež s veriacimi v nádhernej atmosfére nášho kostola poďakoval za prežité roky a všetci sme mu vyprosovali Božie milosti do ďalších rokov.
Otec biskup Štefan Sečka sa prihovoril v homílii myšlienkou týkajúcou sa našej viery:
Mnohí súhlasíme s vierou, náboženstvom, ale mnohí len s trochou náboženstva, len po určitú hranicu. Po tú hranicu, kedy sa nám už reč Ježiša zdá „Tvrdá“. Je potrebné veriť nie len v Ježiša, nie len v eucharistickú pravdu, ale aj Ježišovi a Jeho prísľubom. Takej viere nás učí apoštol Peter, keď uzdravuje Tabitu a Eleáša v mene Ježiša Krista. Aká je naša viera? Veríme, len keď nás niečo k tomu pritlačí? Pokiaľ veríme ? Boh chce našu bezhraničnú dôveru. Veď sa stal takým, ako my. „Aj vy chcete odísť?“ pýta sa Ježiš. Dokážeme odpovedať : “A ku komu by sme išli, Pane?“
„Drahý Martin! hovoril otec biskup Štefan Sečka: Máš od Boha zverenú úlohu sprevádzať ľudí po miestach, kde hľadajú Krista a kde sa upevňuje aj ich viera. Nech Ti je vzorom aj Ján Mária Vianey, ktorý tiež vedel komunikovať s Bohom a ľuďmi a to životom modlitby a tak dokázal pretvoriť Francúzsko. Nech Ťa boh sprevádza v ďalších rokoch života!“
V závere slávnosti zablahoželal otcovi Martinovi starosta obce Ing. Róbert Kuzma a vo svojom mene i v mene celej obce povedal:
"Vážime si a ctíme to, že takáto vysokovzdelaná osobnosť vyznávajúca hlboké ľudské, morálne a duchovné hodnoty si vybrala miesto trvalého pobytu práve našu obec. Sme vďační za to že pre našu obec vyprosujete u Pána Boha milosti a požehnanie a ste zároveň pre nás morálnym vzorom, ktorého pôsobenie nám v dnešných časoch ukazuje správnu orientáciu......“
Vďaka za zorganizovanie tejto krásnej slávnosti patrí nášmu pánu farárovi Petrovi Žofiakovi a tiež všetkým, ktorí sa o jej dôstojnosť pričinili akýmkoľvek spôsobom.
Slávnosť vo farskom kostole - 60-te narodeniny vdp. Mgr. PaedDr. Martina Mojžiša Slávnosť vo farskom kostole - 60-te narodeniny vdp. Mgr. PaedDr. Martina Mojžiša Slávnosť vo farskom kostole - 60-te narodeniny vdp. Mgr. PaedDr. Martina Mojžiša Slávnosť vo farskom kostole - 60-te narodeniny vdp. Mgr. PaedDr. Martina Mojžiša
Slávnosť vo farskom kostole - 60-te narodeniny vdp. Mgr. PaedDr. Martina Mojžiša
Slávnosť vo farskom kostole - 60-te narodeniny vdp. Mgr. PaedDr. Martina Mojžiša
Slávnosť vo farskom kostole - 60-te narodeniny vdp. Mgr. PaedDr. Martina Mojžiša
Slávnosť vo farskom kostole - 60-te narodeniny vdp. Mgr. PaedDr. Martina Mojžiša
Slávnosť vo farskom kostole - 60-te narodeniny vdp. Mgr. PaedDr. Martina Mojžiša Slávnosť vo farskom kostole - 60-te narodeniny vdp. Mgr. PaedDr. Martina Mojžiša Slávnosť vo farskom kostole - 60-te narodeniny vdp. Mgr. PaedDr. Martina Mojžiša Slávnosť vo farskom kostole - 60-te narodeniny vdp. Mgr. PaedDr. Martina Mojžiša
Slávnosť vo farskom kostole - 60-te narodeniny vdp. Mgr. PaedDr. Martina Mojžiša Slávnosť vo farskom kostole - 60-te narodeniny vdp. Mgr. PaedDr. Martina Mojžiša Slávnosť vo farskom kostole - 60-te narodeniny vdp. Mgr. PaedDr. Martina Mojžiša Slávnosť vo farskom kostole - 60-te narodeniny vdp. Mgr. PaedDr. Martina Mojžiša
Slávnosť vo farskom kostole - 60-te narodeniny vdp. Mgr. PaedDr. Martina Mojžiša Slávnosť vo farskom kostole - 60-te narodeniny vdp. Mgr. PaedDr. Martina Mojžiša Slávnosť vo farskom kostole - 60-te narodeniny vdp. Mgr. PaedDr. Martina Mojžiša Slávnosť vo farskom kostole - 60-te narodeniny vdp. Mgr. PaedDr. Martina Mojžiša
späť na záznamy z akcií farnosti
Slávnosť vo farskom kostole - 60-te narodeniny vdp. Mgr. PaedDr. Martina Mojžiša
Slávnosť vo farskom kostole - 60-te narodeniny vdp. Mgr. PaedDr. Martina Mojžiša
Slávnosť vo farskom kostole - 60-te narodeniny vdp. Mgr. PaedDr. Martina Mojžiša
Slávnosť vo farskom kostole - 60-te narodeniny vdp. Mgr. PaedDr. Martina Mojžiša
Slávnosť vo farskom kostole - 60-te narodeniny vdp. Mgr. PaedDr. Martina Mojžiša
Slávnosť vo farskom kostole - 60-te narodeniny vdp. Mgr. PaedDr. Martina Mojžiša
Slávnosť vo farskom kostole - 60-te narodeniny vdp. Mgr. PaedDr. Martina Mojžiša
Slávnosť vo farskom kostole - 60-te narodeniny vdp. Mgr. PaedDr. Martina Mojžiša
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster
posledná aktualizácia: 29.12.2010