Dnes je , vedenie obce blahoželá všetkým občanom, ktorí nosia meno a praje všetko pre nich potrebné
a
Oznamy
Bleskové správy
 
 
Bicyklom po stopách SNP
15. 05. 2019
Bicyklom po stopách SNP Pri príležitosti 75. výročia SNP, mesto Ružomberok v spolupráci zo Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov RBK a Klubom vojenskej histórie Ostrô organizuje športovo kultúrnu akciu s názvom „Bicyklom po stopách SNP “, ktorá sa uskutoční dňa 15.6.2019. Touto akciou si chceme pripomenúť dôležitosť obrannej línie celej Revúckej doliny v období SNP a význam úzkokolajovej železnice „Korýtko“, ktorá dolinou prechádza a zohrala veľkú úlohu v zásobovaní a prevoze vojenského materiálu. Štart cyklistov bude v priestoroch parkoviska /Štart cyklokorytnička/ na Bystrickej ceste a po celej trase budú vybudované stanovištia zamerané na vojenskú históriu a detské atrakcie. Vyvrcholením programu bude cyklo vojenská hliadka na historických bicykloch a v priestoroch Podsuchej ukážka bojov SNP prevedená Klubom vojenskej histórie Ostrô.
Ulík 6. miesto na Majstrovstvách Európy a 2. miesto na Majstrovstvách Slovenska
15. 05. 2019
Ulík 6. miesto na Majstrovstvách Európy a 2. miesto na Majstrovstvách Slovenska V Starej Ľubovni sa 12.5.2019 uskutočnili Majstrovstvá Slovenska v kulturistike MASTER a Dorastu, kde náš pretekár Jaroslav Ulík z OŠK Tatran sa už po druhýkrát stal vicemajstrom Slovenska v kategórii MASTER. Týmto majstrovstvám však ešte predchádzala účasť na Majstrovstvách Európy v španielskej Santa Susanne, kde bol Ulík reprezentovať Slovensko a skončil na peknom 6. mieste, čo znamená pódiové umiestnenie. . Viac....
SPÄTNÝ ZBER OPOTREBOVANÝCH PNEUMATÍK
03. 04. 2019
Občania môžu odovzdať opotrebovanú pneumatiku distribútori pneumatík, ktorý je povinný bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky ju bezplatne prevziať (§ 69 ods. 8 zákon o odpadoch). V prípade, že Vám ju neprevezme pneuservis, Obec Liptovská Osada umožňuje bezplatne odovzdať opotrebované pneumatiky do dvora pri Hasičskej zbrojnici. Viac...
Oznam Urbárskeho spolku p.s., Liptovská Osada
11. 03. 2019
Vedenie Osadského urbárskeho spolku p.s. oznamuje všetkým členom, že bola zriadená e-mailová schránka pre komunikáciu s vedením OUS p.s.
adresa: urbarosada@gmail.com
Vedenie Osadského urbárskeho spolku p.s. oznamuje všetkým členom, že z dôvodu organizačných a technických zmien, nebude dočasne k dispozícii pravidelný čas pre členov, ale v prípade potreby riešenia urbárskych záležitostí, je potrebné telefonicky kontaktovať predsedu výboru na tel. 0915 459 173, prípadne iného člena výboru a dohodnúť si stretnutie na konkrétny termín. Ďakujeme za porozumenie.
Oznam o donáške stravy
11. 03. 2019
Obec Liptovská Osada týmto oznamuje občanom, ktorým sa dovážajú obedy zo Zariadenia opatrovateľskej služby, že lístky na obed im už nebude kupovať opatrovateľka, ale lístky si občania kúpia osobne , alebo prostredníctvom detí, príbuzných, či susedov priamo v Zariadení opatrovateľskej služby v utorky a štvrtky. Viac...
Oznam o legislatívnych zmenách v triedených odpadoch
24. 02. 2019
Vážení občania, dovoľujeme si Vás informovať o dôležitých legislatívnych zmenách (vyhlásené v Zbierke zákonov SR dňa 28.11.2018), ktoré prinášajú zmeny v poplatkoch za uloženie odpadov... viac...
„Podpora opatrovateľskej služby v obci Liptovská Osada“
05. 02. 2019
Podpora opatrovateľskej služby v obci Liptovská Osada Cieľom projektu je zlepšiť prístup ku kvalitným a cenovo prístupným sociálnym službám prostredníctvom poskytovania opatrovateľskej služby v zariadení sociálnej starostlivosti v obci Liptovská Osada. Uvedený cieľ prispeje k zlepšeniu života klientov, ktorí sú umiestňovaní do zariadenia sociálnych služieb, kedy často opatrovateľ zmierni nepohodu zo zmeny domáceho prostredia, ktorá niekedy nepriaznivo vplýva na celkový psychický a zdravotný stav klientov. Viac...
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Liptovská Osada na roky 2016 - 2020
03. 09. 2018
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (skrátene PHSR alebo Program rozvoja obce) je strednodobý strategický dokument, ktorý určuje komplexnú predstavu o budúcnosti rozvoja obce. Bol spracovaný na základe zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z.z. (dokument na stiahnutie)
Zmena správnych poplatkov
03. 01. 2018
Zákonom č. 238/2017 Z.z. sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z.z- o správnych poplatkoch Podľa Čl. IV, položky 14 a 17 vyššie citovaného zákona sa s účinnosťou od 1. 1. 2018 menia poplatky za úkony súvisiace s matričnou a osvedčovacou agendou. (dokument na stiahnutie)
Trieďme odpad, má to zmysel
Neodhadzujte poštové známky!
Zbierame vrchnáčiky
Všetko o športe v obci Liptovská Osada na jednom mieste


POZVÁNKA
Liptovský drevorubač
Liptovský drevorubač
Nové dokumenty
na úradnej tabuli
Vývoj podielových daní v roku 2019
Územný plán obce - doplnok č. 1
Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za
rok 2018
Harmonogram separovaného odpadu v mesiaci máj
Územný plán obce - doplnok č. 2
VZN č. x/2019 Zásady tvorby a čerpania fondu opráv, prevádzky a údržby nájomných bytov v bytových domoch
Plán kontrolnej činnosti - návrh
Harmonogram vývozov tuhého komunálneho odpadu v roku 2019
Informačná povinnosť
Zber triedeného odpadu
Zber VKM
Pečať rozvoja obci a miest za rok 2016
Kútik pre dušu
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE LIPTOVSKÁ OSADA NA ROKY 2016 – 2020
KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE LIPTOVSKÁ OSADA na roky 2018 - 2022

Marek Mrviš - fotograf

 
Energetika
poruchy-odstávky zdarma volajte na č.t.
0800 159 000
 
Vysielač na Marošovej (Tovercom)
poruchy: 0911 104 580
 
SOS tiesňové volania
112
Polícia
158
Záchranná služba
155
Hasičský a záchranný zbor
150
Cestný záchranný systém
154

Dobrovoľný hasičský zbor Liptovská Osada

Juraj Saniga - predseda
0907 601 705
Ing. Peter Sirota - veliteľ
0915 960 020
Peter Mydliar - strojník
0911 610 167
 
BannerFans.com 
Čo nové v okresnom meste?
Ružomberský hlas
 
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster
posledná aktualizácia: 20.05.2019