Dnes je , vedenie obce blahoželá všetkým občanom, ktorí nosia meno a praje všetko pre nich potrebné
a
Oznamy
Bleskové správy
 
Pozvánka na fašiangovú bursu
 
21. ročník reprezentačného plesu Červeného kríža - 11. február 2017
19. 02. 2017
21. reprezentačný ples - 11. február 2017 Dňa 11. februára 2017 sa v našej obci konal už po 21. krát Ples Červeného kríža. Akciu usporiadala Miestna skupina Slovenského Červeného kríža v Liptovskej Osade pod vedením Márie Vlnieškovej.
Viac...
Verejná vyhláška
13. 02. 2017
Obec Liptovská Osada, stavebný úrad príslušný podľa §117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení zmien a doplnení, podľa § 88 oznamuje, že podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) dňa 09. 02. 2017 začalo konanie o odstránení stavby vlastníkovi: Peter Blaško, trvale bytom 034 73 Liptovská Osada č. 269 (vyhláška)
4. reprezentačný ples športovcov
07. 02. 2017
4. reprezentačný ples športovcov Poslednú januárovú sobotu sa konal už po štvrtý krát „Ples športovcov“, ktorý si každoročne organizujú športovci za účelom utuženia kolektívu. Aj keď tento rok to bolo z počtom zúčastnených trochu poslabšie, k čomu prispelo aj chrípkové obdobie, no tým čo sa prišli zabaviť to vôbec neubralo na nálade a tak sme sa perfektne zabávali a vydržali sme až do samého rána. Viac...
Oznam
17. 01. 2017

Dôležité upozornenie pre občanov
výber z čl. 4,5,6,7 Všeobecne záväzného nariadenia obce
č. 1/2006

dokument na stiahnutie

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE LIPTOVSKÁ OSADA NA ROKY 2016 – 2020
04. 03. 2016
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (skrátene PHSR alebo Program rozvoja obce je strednodobý strategický dokument, ktorý určuje komplexnú predstavu o budúcnosti rozvoja obce. Bol spracovaný na základe zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z.z. Garantom Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je obecná samospráva, užívateľmi programu sú všetci občania, podnikatelia, súčasné a budúce inštitúcie v obci. (dokument na stiahnutie)
Podmienky k vydaniu rozhodnutia o súpisnom čísle
09. 08. 2015
K vydaniu rozhodnutia o pridelení súpisného čísla je potrebné, aby si žiadateľ priniesol okrem kolaudačného rozhodnutia, dokladu o vlastníctve pozemku a žiadosti aj kópiu geometrického plánu a zameranie adresného bodu geodetom podľa vyhlášky č. 142/2015 účinnej od 1.7.2015.
VYHLÁŠKA
ŽIADOSŤ o  určenie (zmenu, zrušenie) súpisného čísla
Neodhadzujte poštové známky!
Zbierame vrchnáčiky
Všetko o športe v obci Liptovská Osada na jednom mieste
Pečať rozvoja obci a miest za rok 2016
Nové dokumenty
na úradnej tabuli
Územný plán obce Liptovská Osada
Harmonogram vývozov tuhého komunálneho odpadu v roku 2017
Rozpočet obce
na rok 2017
VZN č. 2
o miestnych daniach na území obce Liptovská Osada
PHSR OBCE LIPTOVSKÁ OSADA NA ROKY
2016 – 2020
Pozvánky
Kútik pre dušu
REKLAMA

Ponuka masáží

Fyzioterapeut
Kútik pre dušu
" Láske je vlastné nezabúdať. Láske je vlastné mať vždy pred očami to množstvo dobra, čo sme dostali. Láske je vlastné hľadieť na dejiny.... "

Marek Mrviš - fotograf

 
Energetika
poruchy-odstávky zdarma volajte na č.t.
0800 159 000
 
Vysielač na Marošovej (Tovercom)
poruchy: 0911 104 580
 
SOS tiesňové volania
112
Polícia
158
Záchranná služba
155
Hasičský a záchranný zbor
150
Cestný záchranný systém
154

Dobrovoľný hasičský zbor Liptovská Osada

Branislav Maroš - predseda
0907 237 891
Ing. Peter Sirota - veliteľ
0915 960 020
Vladimír Vlnieška - strojník
0915 879 636
 
BannerFans.com 
Čo nové v okresnom meste?
Ružomberský hlas
 
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster
posledná aktualizácia: 19.02.2017