Dnes je , vedenie obce blahoželá všetkým občanom, ktorí nosia meno a praje všetko pre nich potrebné
a
Oznamy
Bleskové správy
 
 
 
Oznámenie o zámere prenájmu časti pozemku
18. 08. 2017
Obec Liptovská Osada v súlade s ustanovením §9a ods.2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesením OZ č. 54/2017 zo dňa 14. 08. 2017 týmto zverejňuje zámer prenájmu časti pozemku parcelné číslo KN-C 355/1 k.ú. Liptovská Osada (dokument na stiahnutie)
Majstrovstvá SR v Cross-country, Matej Ulík vicemajster
26. 07. 2017
Matej Ulík Tento rok sa konali Majstrovstvá Slovenska v MTB cross-country v lyžiarskom stredisku Šachtičky pri Banskej Bystrici. Matej sa na tieto majstrovstvá poctivo pripravoval, aby dosiahol čo najlepší výsledok a tak bol nominovaný na Majstrovstvá Európy, ktoré sa tento rok konajú v Taliansku. Viac...
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča
16. 07. 2017

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 28.06.2017, rozhodnutím č. 166/2017 Z. z., vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil termín ich konania na sobotu 4.novembra 2017 (dokument na stiahnutie)
Systém zberu komunálnych odpadov vrátane triedeného zberu v Obci Liptovská Osada
28. 02. 2017
Obec zabezpečuje zber a zvoz zmesového komunálneho odpadu v pravidelnom intervale 1 krát za 14 dní prostredníctvom zberovej spoločnosti . Deň zberu je uvedený v harmonograme zverejnenom na webovej a úradnej tabuli obce. (dokument na stiahnutie)
Oznam
17. 01. 2017

Dôležité upozornenie pre občanov
výber z čl. 4,5,6,7 Všeobecne záväzného nariadenia obce
č. 1/2006

dokument na stiahnutie

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE LIPTOVSKÁ OSADA NA ROKY 2016 – 2020
04. 03. 2016
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (skrátene PHSR alebo Program rozvoja obce je strednodobý strategický dokument, ktorý určuje komplexnú predstavu o budúcnosti rozvoja obce. Bol spracovaný na základe zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z.z. Garantom Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je obecná samospráva, užívateľmi programu sú všetci občania, podnikatelia, súčasné a budúce inštitúcie v obci. (dokument na stiahnutie)
Neodhadzujte poštové známky!
Zbierame vrchnáčiky
Všetko o športe v obci Liptovská Osada na jednom mieste
Zber triedeného odpadu
Zber VKM
Pozvánky
Pozvánka Dňa 25. 08. 2017
od 13.15 do 15.00
budú našou obcou prechádzať krásne
a vzácne historické vozidlá.
Pozvánka
 
Pečať rozvoja obci a miest za rok 2016
Nové dokumenty
na úradnej tabuli
Návrh VZN 2/2017
Konsolidovaná správa za rok 2016
Prevod podielových daní
Harmonogram separovaného odpadu v mesiaci august
Územný plán obce Liptovská Osada
Harmonogram vývozov tuhého komunálneho odpadu v roku 2017
Kútik pre dušu
REKLAMA

Ponuka masáží

Fyzioterapeut
Kútik pre dušu
" Láske je vlastné nezabúdať. Láske je vlastné mať vždy pred očami to množstvo dobra, čo sme dostali. Láske je vlastné hľadieť na dejiny.... "

Marek Mrviš - fotograf

 
Energetika
poruchy-odstávky zdarma volajte na č.t.
0800 159 000
 
Vysielač na Marošovej (Tovercom)
poruchy: 0911 104 580
 
SOS tiesňové volania
112
Polícia
158
Záchranná služba
155
Hasičský a záchranný zbor
150
Cestný záchranný systém
154

Dobrovoľný hasičský zbor Liptovská Osada

Branislav Maroš - predseda
0907 237 891
Ing. Peter Sirota - veliteľ
0915 960 020
Juraj Saniga - strojník
0907 601 705
 
BannerFans.com 
Čo nové v okresnom meste?
Ružomberský hlas
 
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster
posledná aktualizácia: 18.08.2017